Hvaba?? Hvor meget olie gav Kong Salomon? Hvaba??

Mennesket lever ikke af brød alene
Pizza

Da Salomon skulle bygge Guds første tempel, leverede nabokongen træ og arbejdskraft.

Kong Salomon måtte gøre gode miner, så han gav Kong Hiram en stor mængde hvede og olie hvert år.

1 Kongebog 5,11 og Salomo sendte Hiram 20 000 Kor Hvede til Underhold for hans Hof og 20 Kor Olie af knuste Oliven. Så meget sendte Salomo Hiram År efter År.
(Den forrige danske oversættelse)

Ifølge Bibelselskabet er en "kor" knap 400 liter. Salomon gav altså 20.000 × 400 = 8.000.000 liter hvede hvert eneste år. Det lyder overdrevet, men oplysningerne står i et afsnit, som Bibelselskabet har givet overskriften: »Salomos velstand og visdom«, og det fremgår af starten af samme afsnit, at Salomons eget forbrug var endnu større: »Salomos daglige forbrug af fødevarer var tredive kor fint mel og tres kor groft mel« (1 Kongebog 5,2). 30 + 60 kor mel om dagen = 32.850 "kor" om året.

Det var straks værre med olien. Kun 20 kor. Det må have været en tør omgang med tusinde gange så meget mel som olie. Så meget for "Salomos velstand og visdom".

Men hvis vi kigger på den parallelle fortælling i Krønikebøgerne, var Salomo mere generøs: Hvede, byg, vin og masser af olie:

2 Krønikebog 2,9 Som levnedsmidler til dine folk, brændehuggerne, der fælder træerne, leverer jeg tyve tusind kor hvede, tyve tusind kor byg, tyve tusind bat vin og tyve tusind bat olie."

"Tyve tusind bat". Det er jo en anden snak. Der går 10 bat på en kor, så Salomon gav altså 2.000 kor = 800.000 liter olie hvert år. 100 gange så meget som der stod i Kongebøgerne.

Hvilken af de to oplysninger er rigtige? 20 kor eller 20.000 bat?

Kristen bortforklaring #1

Albert Barnes(1) ser ikke noget underligt i, at Salomon var så "fedtet" med olien:

The number of measures of wheat was considerably less than Solomon's own annual consumption, which exceeded 32,000 cors 1Ki_4:22; but the small amount of twenty cors of oil, which seems at first sight scarcely to match with the 20,000 cors of wheat, will not appear improbable, if we consider that the oil was to be "pure" - literally "beaten" - i. e., oil extracted from the olives by pounding, and not by means of the press.
(Albert Barnes, kommentar til 1 Kongebog 5,11)

Olien var fremstillet ved at slå olivenerne i stedet for at presse dem, så det var en meget fin (og dyr) olie.

Kristen bortforklaring #2

John Gill(2) så ikke nogen selvmodsigelse i de to vers.

In 2Ch_2:10, it is twenty thousand baths of oil now not to take notice that the measures are different, a bath was but the tenth part of a cor, reference is had to different things; here the writer relates what was given to Hiram for his own family, there what was given to the workmen, where several other things are mentioned besides these:
(John Gill, kommentar til 1 Kongebog 5,11)

Der er tale om to forskellige ting. Det ene var til Kong Hirams hof, mens det andet var til hans arbejdere. Der er flere forskelle: Arbejderne fik andre ting såsom byg og vin, og man kan tilføje, at kongen hedder Hiram i den ene version og Huram i den anden.

Typisk kristen logik: Hvis der er selvmodsigelser nok mellem de to skriftsteder, er der i virkeligheden slet ingen selvmodsigelse. Man kan forstå, at Salomon både gav 8.000.000 liter hvede til Kong Hirams hof og 8.000.000 liter hvede til Hirams arbejdere, mens han selv forbrugte 32.850 kor = 13.140.000 liter hvede hvert eneste år.

Man kan så undre sig over, hvorfor kongens arbejdere får 100 gange så meget olie, som han selv gør, for ikke at tale om, at de får masser af vin, mens kongen og hoffet tørster.

Kristen bortforklaring #3

I den græske teksttradition, Septuaginta, er der et mere "afbalanceret" forhold mellem korn og vin:

1 Kongebog 5,11 And Solomon gave to Chiram twenty thousand measures of wheat as food for his house, and twenty thousand baths of beaten oil thus Solomon gave to Chiram yearly.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Her står det altså 20.000 "bat" ligesom i Krønikebøgerne. Enkelte oversættelser vælger derfor at følge den græske teksttradition:

1 Kongebog 5,11 and Solomon supplied Hiram annually with 20,000 cors of wheat as provision for his royal court, as well as 20,000 baths of pure olive oil.
(New English Translation (NET))

En kommentar forklarer: »The Hebrew text has "twenty cors," but the ancient Greek version and the parallel text in 2 Chr 2:10 read "twenty thousand baths«. Altså at man har fraveget den hebraiske tekst og fulgt den græske for at være i overensstemmelse med Krønikebøgerne.

Kristen bortforklaring #4

Bibelselskabet ændrer også mængden fra "20 kor" til "20.000 bat", men uden nogen som helst forklaring:

1 Kongebog 5,25 og Salomo leverede tyve tusind kor hvede til Hiram som levnedsmidler til hans hof og tyve tusind bat olie af knuste oliven. Dette leverede Salomo hvert år til Hiram.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Der er naturligvis ingen begrundelse, og det ironiske er, at i ordforklaringen til "bat" peger Bibelselskabet på netop dette vers, som jo ikke indeholder ordet "bat" i den hebraiske tekst.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Albert Barnes (1798 - 1870). Amerikansk teolog. forfatter af Albert Barnes' Notes on the Whole Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Barnes repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 150 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Septuaginta, Forfalskninger