Hvaba?? Fik Jesus et kys af Judas? Hvaba??

Smask! Kalkmaleri fra Gørlev Kirke
Gørlev kirke

I de to første evangelier, Markus og Matthæus, kysser Judas Jesus for at udpege ham for romerne.

Markus 14,44 Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham og før ham væk under sikker bevogtning!
Markus 14,45 Og han kom og gik straks hen til Jesus og sagde: "Rabbi!" og kyssede ham.

I det tredje evangelium lægges der op til et kys, men det kommer aldrig. Jesus er efterhånden for smart til at gå i fælden:

Lukas 14,47 Endnu mens han talte, kom der en skare; og han, som hed Judas, en af de tolv, gik foran, og han gik helt hen til Jesus for at kysse ham.
Lukas 14,48 Jesus sagde til ham: "Judas, forråder du Menneskesønnen med et kys?"

I det fjerde evangelium ved Jesus fra starten af, at Judas er en djævel, der vil forråde ham (Johannes 6,70-71). I dette evangelium er Jesus meget barsk og i fuld kontrol. Det er Jesus selv, der melder sig til romerne, og de romerske soldater bliver så bange, at de falder omkuld.

Johannes 6,70: Jesus svarede dem: "Har jeg ikke selv udvalgt jer tolv, og dog er en af jer en djævel?"
Johannes 6,71: Han talte om Judas, Simon Iskariots søn; for det var ham, der skulle forråde ham, og han var en af de tolv.

Johannes 18,4 Jesus, som vidste alt, hvad der skulle ske med ham, gik ud til dem og spurgte: "Hvem leder I efter?"
Johannes 18,5 "Jesus fra Nazaret," svarede de. Han sagde til dem: "Det er mig." Også Judas, som forrådte ham, stod sammen med dem.
Johannes 18,6 Da Jesus sagde: "Det er mig," veg de tilbage og faldt om på jorden.
Johannes 18,7 Han spurgte dem så igen: "Hvem leder I efter?" "Jesus fra Nazaret," svarede de.
Johannes 18,8 Jesus sagde til dem: "Det er mig; det har jeg jo sagt jer. Når det altså er mig, I leder efter, så lad de andre gå."

Her skal der ikke kysses. Judas bliver stående hos vagterne: »Judas […] stod sammen med dem« (18,5).

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier