Hvaba?? Hvordan behandlede Jesus toldere? Hvaba??

Matthæus i toldboden bliver kaldet til apostel af Jesus.
Lego: Matthæus i toldboden

En af Jesus' 12 apostle var tolder (billedet til højre). Han hed Matthæus, og han formodes at have skrevet Matthæusevangeliet:

Matthæus 10,3 Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus,

Tolderen Matthæus fortæller, at Jesus inviterede mange toldere til middag i sit hus:

Matthæus 9,10 Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og hans disciple.
Matthæus 9,11 Da farisæerne så det, spurgte de hans disciple: "Hvorfor spiser jeres mester sammen med toldere og syndere?"

Men omvendt — stadig i Matthæusevangeliet — opfordrede Jesus de kristne til at udstøde toldere. Kristne kunne tilgive hinanden tre gange, men så var det også slut:

Matthæus 18,15 Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder.
Matthæus 18,16 Hører han dig ikke, så tag én eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres.
Matthæus 18,17 Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en tolder.

En kristen, der ikke ville høre på menigheden, skulle behandles som en ikke-jøde og en tolder. Noget lavere kunne ikke tænkes i Jesus' univers.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus