Hvaba?? Sker alting efter Guds plan? Hvaba??

Det hele sker ifølge Guds plan
Guds plan

Ja, allerede »før verden blev grundlagt«, startede Gud sin plan.

1 Peter 1,19 men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde;
1 Peter 1,20 dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer,

Guds frelsesplan har været besluttet fra evige tider:

Efeserne 3,9 og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber,
[.. .. ..] [. . .]
Efeserne 3,11 efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre.

Alt går efter planen. Jesus blev født, »da tidens fylde kom«, og frelsesplanen træder også i kraft ved »tidernes fylde«:

Galaterne 4,4 Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven

Efeserne 1,9 ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet
Efeserne 1,10 om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske.
Efeserne 1,11 I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning; for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt,

Kun Gud kender planen. Ikke engang Jesus kender den, selvom Jesus er den samme som Gud:

Markus 13,31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå.
Markus 13,32 Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen.

Bønner handler om tvivl, ikke om tro
Bønner tvivl

Hvis du er fattig, hjemløs, sulten og forfulgt, er det alt sammen en del af Guds plan. Hvis du bliver invalid, har Gud et højere formål med det (billedet til højre).

Men omvendt opfordrede Jesus sine disciple til at plage Gud, og bede ham om hvad som helst, »For enhver, som beder, får«:

Matthæus 7,7 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.
Matthæus 7,8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.
Matthæus 7,9 Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød,
Matthæus 7,10 eller give ham en slange, når han beder om en fisk?
Matthæus 7,11 Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!

Hvordan kan en kristen forvente, at Universets Skaber vil ændre sin evige plan (som ikke engang Jesus kender), bare fordi man folder sine hænder og ser from ud?

Kristne bortforklaringer

Her plejer de kristne at pege på Arvesynden. Guds oprindelige plan gik galt, fordi Adam og Eva syndede. Man må forstå, at verden, som vi kender den, nærmest er Guds Plan B.

Men for det første er det ikke særligt overbevisende at den almægtige Guds evige plan går i skuddermudder, bare fordi to mennesker spiser et æble.

For det andet besvarer det ikke rigtigt spørgsmålet: Har Gud en plan, eller har Gud en plan ikke?

For det tredje står der i citatet foroven, at Jesus har været forudbestemt til at give sit dyrebare blod, »før verden blev grundlagt«, altså længe før Adam, Eva, Kundskabens Træ og den træske slange kom ind på scenen.

Adam, Eva og slangen må altså også have været en del af Guds plan.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Galaterne, Efeserne, 1 Peter, Paulus