Hvaba?? Hvor mange år havde Israel syndet? Hvaba??

Ezekiels brød. Klik på billedet og få opskriften.
Ezekiel, bibelsk korrekt

Ezekiel skulle ligge 390 dage på højre side, ét for hver dag Israel havde syndet, og 40 dage på venstre side: I 430 dage skulle Ezekiel spise de lækre, brune brød:

Ezekiel 4,5 Lige så mange år, som de har syndet, lige så mange dage, 390 dage, pålægger jeg dig at bære Israels skyld.
Ezekiel 4,6 Når de dage er gået, skal du dernæst lægge dig på din højre side og bære Judas skyld i fyrre dage; en dag for hvert år pålægger jeg dig.
[.. .. ..] [. . .]
Ezekiel 4,9 Tag hvede, byg, bønner, linser, hirse og spelt, hæld det i samme fad, og bag brød af det. I de 390 dage, du ligger på siden, skal du leve af det.

Men Ezekiels Bog starter »den femte dag i den fjerde måned […] i det femte år«:

Ezekiel 1,1 I det tredivte år på den femte dag i den fjerde måned, mens jeg var blandt de landflygtige ved floden Kebar, åbnede himlen sig, og jeg så guddomssyner.
Ezekiel 1,2 På den femte dag i måneden, i det femte år efter at kong Jojakin var blevet ført i eksil,

. . . og i kapitel 8 sidder Ezekiel hjemme i sit hus: »det sjette år på den femte dag i den sjette måned«.

Ezekiel 8,1 I det sjette år på den femte dag i den sjette måned greb Gud Herrens hånd mig, mens jeg sad i mit hus, og Judas ældste sad foran mig.

Mellem disse datoer er der kun 14 måneder, og dermed er der ikke plads til 390 dage plus 40 dage plus de syv dage, hvor Ezekiel sad stiv af rædsel i Tel-Abib (Ezekiel 3,15) plus det løse.

Ezekiel 3,15: Jeg kom til de landflygtige i Tel-Abib, dem som boede ved floden Kebar, til det sted, hvor de boede. Blandt dem sad jeg syv dage stiv af rædsel.

Kristen bortforklaring #1

For at få plads til 390 + 40 dage i historien, er der mange teologer, der foreslår, at de 390 og de 40 dage skete parallelt.

Men det er en ret dum bortforklaring. Ezekiel skulle ligge på den venstre side i 390 dage, og »når de dage er gået, skal du dernæst lægge dig på din højre side«.

Ezekiel kunne ikke ligge på begge sider samtidigt. Vel?

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring kunne det måske alligevel tænkes, at Ezekiel har ligget på begge sider samtidig? Så'n lidt à la Niels Hausgaard: »Først en halv time på den ene side, så en halv time på den anden. Så på ryggen, en time til halvanden«?

Men desværre havde Gud forudset denne bortforklaring:

Ezekiel 4,8 Jeg lægger dig i reb, så du ikke kan vende dig fra den ene side til den anden, før belejringens dage er til ende.

Kristen bortforklaring #3

Måske havde der været en skudmåned dette år? Jøderne indsætter jævnligt en ekstra måned, så året får 13 måneder.

Så var der ikke gået 14, men 15 måneder à 29-30 dage, og så går regnskabet op.

Kristen bortforklaring #4

Den forrige danske oversættelse rettede antal dage for Israels synder til 190:

Ezekiel 4,5 Deres Misgernings År gør jeg til lige så mange Dage for dig, 190 Dage; så længe skal du bære Israels Hus's Misgerning.
[.. .. ..] [. . .]
Ezekiel 4,9 Og tag du dig Hvede, Byg, Bønner, Linser, Hirse og Spelt, kom det i et og samme Kar og lav dig Brød deraf; alle de Dage du ligger på Siden, 190 Dage, skal det være din Mad;
(Den forrige danske oversættelse)

Så er der bedre plads i regnskabet, men det skaber en ny selvmodsigelse: Hvor mange år havde Israel syndet? I 190 år eller 390?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Ezekiel, Septuaginta