Hvaba?? Hvor mange besatte mænd mødte Jesus? Hvaba??

Det Nye Testamente er smækfuldt af dæmoner og urene ånder.
Dæmon

Jesus sejlede til Gergesa, Gerasa eller Gadara. Her mødte han en mand, der var besat:

Markus 5,2 Og da Jesus steg ud af båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne; han var besat af en uren ånd.

Men ifølge Matthæus var der to mænd:

Matthæus 8,28 Da Jesus var kommet over til den anden bred til gadarenernes land, kom to besatte hen imod ham; de kom fra gravhulerne og var så farlige, at ingen kunne komme forbi ad den vej.

Hvem har ret? Var der en eller to? Og hvor mange blinde tiggere var der ved Jeriko?

Kristen bortforklaring #1

Standardundskyldningen er den, som John Gill(1) forklarer her:

And though Matthew makes mention of two that were possessed, and Mark but of one, there is no contradiction in the one to the other; for Mark does not say there were no more than one; had he, it would have been a glaring contradiction to the other evangelist; but as he has put it, there is none, and it creates no difficulty: wherefore the Jew [Jacob Aben Amram] has no reason to object this as he does, as if the evangelists clashed with one another; and Mark may only take notice of this one, because he was the fiercest of the two, and had the most devils in him, having a legion of them; and because the conversation chiefly passed between Christ and him; and because the power of Christ was more manifestly seen in the dispossession of the devils out of him.
John Gill, Kommentar til Markus 5,2

Altså: Markus og Lukas siger ikke, at der ikke var to mænd. Hvis de havde sagt det, ville Gill acceptere, at der var en modsigelse. Denne undskyldning bruges den dag i dag, hvor den med et fint, kristent ord kaldes: "The Principle of Non-Exclusion".

Gill mener, at Markus kun har nævnt den ene af mændene, fordi han var den vildeste, eller fordi det var i ham, at Jesus kunne vise sine kræfter ved at uddrive dæmonerne.

Kristen bortforklaring #2

Den forrige undskyldning kan udbygges: To af evangelisterne, Markus og Lukas, siger der var én mand, mens Matthæus siger, der var to.

In order to get a complete picture of what happened there, it is necessary to include the record in Luke 8:26-39 in our considerations. In Matthew, two men are mentioned who were possessed of evil spirits, in Mark and Luke however only one man is mentioned. A close look shows that Jesus was met first by one man who came from the graves when they arrived on the shore after the crossing of the sea (cp. Mark 5:2); and soon after this another man who was plagued by an evil spirit came to him from the city (cp. Luke 8:27). The records in Mark and Luke mention only one man each whereas the record in Matthew gives a description of the whole event with both men in the style of a summary. This event involved a total of two men who were possessed with evil spirits and who were now healed by Jesus Christ and who received deliverance. One gospel (Matthew) speaks of both men, the two othe gospels speak of only one of the two men each.

The Word of God has no contradiction regarding these records, instead the various records complement each other to one harmonious whole.
(Wolfgang Schneider, http://www.biblecenter.de/bibel/widerspruch/e-wds16.php)

Så går regnskabet op: Markus beskriver den ene dæmonbesatte mand, Lukas beskriver den anden, mens Matthæus beskriver dem begge. De tre evangelier modsiger ikke hinanden; de supplerer hinanden.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier