Hvaba?? Er påsken og de usyrede brøds fest det samme? Hvaba??

Hvornår er det påske?
Selfie

Påsken og de usyrede brøds er to forskellige højtider. Påsken falder den fjortende i årets første måned og varer én dag. Næste dag begynder de usyrede brøds fest, der varer 7 dage:

3 Mosebog 23,5 På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren.
3 Mosebog 23,6 På den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds fest for Herren; syv dage skal I spise usyrede brød.

Egentlig er det jo ganske logisk alt sammen: Først slagtede jøderne påskelammet og smurte blodet på dørstolperne og overliggeren. Så stegte de lammet og spiste det. Så dræbte Gud de egyptiske drengebørn af både af mennesker og af kvæg, fordi Farao gjorde sit hjerte hårdt, og så måtte Moses gå ud påskenat for at møde Farao igen. Først derefter måtte jøderne flygte fra Egypten om natten uden kvæg og uden guld.

Derfor, mine damer og herrer, måtte de stakkels jøder starte deres nye tilværelse udenfor Egypten med at spise usyrede brød:

2 Mosebog 12,39 Af den dej, de tog med fra Egypten, bagte de usyrede brød, for den var ikke syrnet. De blev jo jaget ud af Egypten og fik ikke tid til noget; de fik end ikke sørget for proviant.

Men andre steder påstår Bibelen, at lammet først skal slagtes under de usyrede brøds fest.

Markus 14,12 Og den første dag under de usyrede brøds fest, da man slagtede påskelammet, spurgte hans disciple ham: "Hvor vil du have, at vi skal gå hen og forberede påskemåltidet til dig?"

Kristen bortforklaring #1

Man kan pege på andre steder i Det Gamle Testamente, hvor påsken og de usyrede brøds fest smelter sammen, f.eks. 5 Mosebog 16,1-8.

Men det, at Det Gamle Testamente modsiger selv, fjerner ikke modsigelsen mellem de vers, vi lige har kigget på.

Kristen bortforklaring #2

Matthæus er den mest jødiske af de fire evangelister, og han retter diskret i teksten, så hans evangelium ikke siger noget om påskelammet og, hvornår det blev slagtet.

Matthæus 26,17 Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: "Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?"

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Markus, Udvandringen fra Egypten, GT kontra NT