Hvaba?? Hvad havde Gud udvalgt Peter til? Hvaba??

Peter bliver udvalgt af Gud.
Peters vision

Peter fik et syn (billedet til højre). Derefter mente han, Gud havde udvalgt ham til at missionere blandt hedningerne (ikke-jøder):

Apostlenes Gerninger 15,7 Efter megen diskussion rejste Peter sig og sagde: "Brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro.

Derimod mente Paulus, at Gud havde udvalgt Peter til at missionere blandt de omskårne jøder:

Galaterne 2,7 Tværtimod, da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne
Galaterne 2,8 - for han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne -

Hvem havde ret? Havde Gud udvalgt Peter til at missionere blandt jøder eller blandt ikke-jøder?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Galaterne, Paulus