Hvaba?? Havde disciplene set Johannes døbe Jesus? Hvaba??

Hvem var til stede ved Jesus' dåb?
Mavemuskler

Da Judas var død, skulle disciplene vælge en ny tolvtemand. Pludselig dukkede der en masse krav op til kandidaterne til apostel-titlen:

Apostlenes Gerninger 1,21 Derfor bør en af de mænd, som var sammen med os hele tiden, mens Herren Jesus gik ind og ud hos os,
Apostlenes Gerninger 1,22 lige fra Johannes' dåb indtil den dag, han blev taget op til himlen fra os - en af dem bør sammen med os være vidne om hans opstandelse."

For at være en rigtig apostel skulle man blandt andet have fulgt Jesus »lige fra Johannes' dåb«. Det er derfor, Paulus ikke kan blive apostel.

Men de andre apostle kunne heller ikke opfylde dette krav. Ingen af dem havde set Johannes døbe Jesus. Johannes døbte Jesus i Jordanfloden i Judæas ørken, derefter tilbragte Jesus 40 dage i ørkenen, hvor han blev fristet af Satan. Derefter tog han til Galilæa, hvor han i en periode prædikede, at Guds rige var kommet nær. Først derefter mødte Jesus sine disciple ved Galilæas Sø.

Og selvmodsigelsen er endnu større i Lukasevangeliet, for ifølge Lukas var det ikke Johannes Døberen, der døbte Jesus; han sad nemlig i fængsel, da det skete.

Lukas 3,20 så føjede han til alt det øvrige også dette, at han kastede Johannes i Fængsel.
Lukas 3,21 Men medens hele Folket blev døbt, skete det, da også Jesus var bleven døbt og bad, at Himmelen åbnedes,
(Den forrige danske oversættelse)

Normalt formoder man, at Lukas også har skrevet Apostlenes Gerninger, men her modsiger han sig selv: Hvordan skulle apostlene have kunnet fulgt Jesus »lige fra Johannes' dåb«, hvis Johannes slet ikke har døbt Jesus?

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til Lukasevangeliet er oversættelsen fra 1992 lidt tvetydig:

Lukas 3,20 så føjede Herodes til alt det andet også det, at han lod Johannes kaste i fængsel.
Lukas 3,21 Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Hvis man læser teksten lidt for hurtigt, kunne man let læse det som om, Johannes røg i fængsel, »og det skete«, mens hele folket inklusive Jesus blev døbt. Så med lidt god vilje (og den rigtige indremissionske oversættelse) kan man godt tro, at Johannes var i færd med at døbe Jesus, da han blev fængslet.

Dette fusk ændrer stadig ikke noget ved den grundlæggende selvmodsigelse: At Jesus på dette tidspunkt ikke havde nogen disciple.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Apostlenes Gerninger