Hvaba?? Må kristne spise med ikke-jøder? Hvaba??

Må der kun være jøder til bords?
13 jøder

Paulus og Peter havde et stort skænderi i Antiokia: Af frygt for Jakob turde Peter nemlig ikke længere spise med "hedningerne" (dvs. ikke-jøder).

Galaterne 2,12 Før der kom nogle fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningerne; men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne.

Men hvorfor citerede Peter ikke bare, hvad Jesus havde sagt, da han fik lignede klager?

Matthæus 9,11 Da farisæerne så det, spurgte de hans disciple: "Hvorfor spiser jeres mester sammen med toldere og syndere?"
Matthæus 9,12 Men da Jesus hørte det, sagde han: "De raske har ikke brug for læge, det har de syge.

Og hvis Peter havde "glemt" det, hvorfor sagde Paulus det så ikke? Mener Paulus ikke, vi kan bruge Jesus' undervisning til noget?

Og hvorfor er det nu Jakob, der bestemmer over Peter? Var det ikke Peter, der først så, at Jesus var Kristus? Er det ikke Peter, der har nøglerne til Himmeriget? Har Jesus ikke grundlagt sin kirke på Peter?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Galaterne, Paulus