Hvaba?? To slags regler for to slags kristne Hvaba??

Hvad er forskellen på jødekristne og kristne?
Fra jødedommen

Til at begynde med var kristendommen kun for jøder, men senere spredte religionen sig, så også ikke-jøder kunne blive kristne.

Ifølge Paulus var alle disse kristne ens. Der var ingen forskel på, om man havde været omskåret jøde eller uomskåret græker, barbar eller skyte: Den samme tro ville frelse alle.

Kolossenserne 3,11 Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Romerne 10,12 Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham,

Galaterne 3,28 Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus,

Romerne 3,30 så sandt som Gud er én og gør den omskårne retfærdig af tro og den uomskårne retfærdig ved den samme tro.

Men i Jerusalem var Jesus' apostle ikke enige. Ved apostelmødet i Jerusalem deltog »nogle troende fra farisæernes parti«, selvom forfatteren ikke forklarer, hvordan man kan være både kristen og farisæer på én gang.

Disse kristne farisæere krævede, at de nye kristne skulle underkaste sig omskærelse og resten af lovpakken i Moseloven.

Apostlenes Gerninger 15,5 Men nogle troende fra farisæernes parti rejste sig og sagde: "Man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven."

Så talte Peter. Peter missionerede blandt ikke-jøder, og nu kaldte han Moseloven for »et åg«, som jøderne ikke engang selv havde kunnet bære.

Apostlenes Gerninger 15,10 Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vore fædre eller vi har magtet at bære?

Jesus' bror, Jakob, ville ikke at gøre det svært for disse "hedninger" — dvs. ikke-jøder. Derfor kunne de se bort fra det meste af Moseloven:

Apostlenes Gerninger 15,19 Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud,
Apostlenes Gerninger 15,20 men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod.

Og sådan blev det, Jakob bestemte. Helligånden og alle disciplene besluttede ikke at lægge byrder på ikke-jøderne (Helligånden var åbenbart enig i, at Moseloven var en byrde). De nye kristne skulle bare følge nogle ganske få punkter som f.eks. at holde sig fra kød, der ofres til afguder.

Apostlenes Gerninger 15,28 For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige,
Apostlenes Gerninger 15,29 at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel!"

Og dér stopper historien, og derfor kan danske kristne beholde deres forhud og spise svinekød. Der er to slags regler for to slags kristne.

I lodret modstrid med Paulus' ord om, at der ikke er forskel på jødekristne og andre kristne.

Kristne bortforklaringer

Man kan påstå, at tilladelsen ikke siger, at de kristne ikke må følge Moseloven. Hvis Peter og Jakob sammen med »nogle troende fra farisæernes parti« havde lyst til at lade sig omskære, spise kosher og fejre løvhyttefesten, så måtte de selv om det. Peter og Jakob var måske lidt konservative og havde det lidt svært med at opgive deres gamle jødiske vaner (lyder bortforklaringen), men det er jo alligevel så længe siden, at den generation er døde alle sammen, og siden da har reglerne ligget helt fast.

Men selv denne vattede bortforklaring er i modstrid med Paulus' holdninger. Moseloven var en lovpakke, og enten holdt man det hele eller også ingenting (se evt. siden om Paulus og Moseloven):

Galaterne 3,10 For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet: "Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det."
[.. .. ..] [. . .]
Galaterne 3,13 Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld - der står jo skrevet: "Forbandet er enhver, der hænger på et træ" -

På samme måde med omskærelsen. Lod man sig omskære, var man forpligtet til at følge hele Moseloven (se evt. siden om Paulus og omskærelse):

Galaterne 5,2 Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer.
Galaterne 5,3 Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Romerne, Galaterne, Kolossenserne, Paulus