Hvaba?? Måtte disciplene kalde Jesus for "rabbi"? Hvaba??

Ikke et ord om rabbier.
Rabbier

I Matthæusevangeliet forbyder Jesus sine disciple at lade sig kalde "rabbi":

Matthæus 23,8 I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre.

Den eneste, der kalder Jesus for "rabbi" i Matthæusevangeliet, er Judas:

Matthæus 26,25 Judas, som forrådte ham, spurgte: "Det er vel ikke mig, Rabbi?" Han svarede ham: "Du sagde det selv."

Matthæus 26,49 Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et "Rabbi!" og kyssede ham.

Men Matthæus må have glemt at fortælle det til de andre evangelister, for her bliver Jesus jævnligt kaldet "rabbi":

Peter gjorde det:

Markus 9,5 Så udbrød Peter og sagde til Jesus: "Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias."

Markus 11,21 Og Peter, som kom i tanker om det, sagde til Jesus: "Rabbi, se, det figentræ, som du forbandede, er visnet."

Andreas og en anden af Johannes Døberens disciple gjorde det, da de blev Jesus' disciple:

Johannes 1,38 Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: "Hvad vil I?" De svarede: "Rabbi, hvor bor du?" - Rabbi betyder Mester.

Nathanael gjorde det:

Johannes 1,49 Nathanael udbrød: "Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!"

Nikodemus gjorde det:

Johannes 3,2 Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham."

Alle hans disciple gjorde det:

Johannes 4,31 I mellemtiden sagde disciplene til ham: "Rabbi, kom og spis!"

Johannes 6,25 Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: "Rabbi, hvornår er du kommet hertil?"

Johannes 9,2 Hans disciple spurgte ham: "Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?"

Johannes 11,8 Disciplene sagde til ham: "Rabbi, jøderne har lige villet stene dig, og så vil du derhen igen?"

Maria Magdalene kaldte ham "Rabbuni!":

Johannes 20,16 Jesus sagde til hende: "Maria!" Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: "Rabbuni!" - det betyder Mester.

Hvorfor irettesatte Jesus ikke disse Rabbiate udtalelser?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Johannes