Hvaba?? Hvor mange disciple beredte påskemåltidet? Hvaba??

Påskefest.
Diskotek

Jesus sender Peter og Johannes i forvejen for at forberede den sidste nadver.

Lukas 22,8 Og Jesus sendte Peter og Johannes af sted og sagde: "Gå hen og forbered det påskemåltid, vi skal spise."

Markus 14,13 Han sendte da to af sine disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i byen, så vil I møde en mand, som bærer på en vandkrukke. Følg efter ham,
[.. .. ..] [. . .]
Markus 14,16 Så gik disciplene og kom ind i byen og fandt det sådan, som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltidet.
Markus 14,17 Da det blev aften, kom han og de tolv.

Om aftenen ankommer Jesus »og de tolv«. Men han kan da vel højst være kommet sammen med ti af disciplene, hvis Peter og Johannes var gået i forvejen?

Matthæus ser ud til at have opdaget problemet, for når Matthæus genbruger Markusevangeliet, ændrer han i teksten:

Matthæus 26,17 Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: "Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?"
Matthæus 26,18 Han svarede: "Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple."
Matthæus 26,19 Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet.
Matthæus 26,20 Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv.

I denne version sender Jesus alle sine tolv disciple afsted. Om aftenen, "satte han sig til bords" med dem i stedet for at "komme med de tolv". De var der jo allerede.

På den måde undgår Matthæus en lille selvmodsigelse i sin version. Til gengæld har han skabt en større selvmodsigelse: Var det kun Peter og Johannes, der forberedte påskemåltidet, eller var det alle tolv?

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til den lille selvmodsigelse i Markusevangeliet kan man påstå, at "de Tolv" ikke nødvendigvis er præcis 12 personer, men at det blot er en betegnelse for Jesus' disciple. Den undskyldning bruger man især, når man skal (bort)forklare, at Jesus viser sig for De Tolv, selvom Judas var død.

Et af problemerne med denne bortforklaring er, at den kan bruges begge veje: Hvis ikke "De Tolv" er præcis 12, så var der måske flere end tolv? Så måske har Jesus sendt Peter og Johannes afsted, hvorefter han er mødt op med 12-13-14-15 andre disciple om aftenen?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, De synoptiske evangelier