Hvaba?? Døde Enok eller lever han i Himlen? Hvaba??

Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere.
Enok

I det Gamle Testamente er der to mennesker, der aldrig døde. Den ene var Enok, Noas oldefar.

Han blev "kun" 365 år. Så var han der ikke mere, fordi »Han vandrede med Gud«.

1 Mosebog 5,22 Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre.
1 Mosebog 5,23 Enok levede i alt 365 år.
1 Mosebog 5,24 Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort.

Visdommens Bog 4,10 Den mand, som havde Guds velbehag, blev elsket af ham, og da han levede omgivet af syndere, blev han taget bort;

Siraks Bog 44,16 Enok havde Herrens velbehag, og han blev taget bort, et eksempel, der skulle føre kommende slægter til omvendelse.

Siraks Bog 49,14 Aldrig er der skabt nogen på jorden, der var som Enok; han blev jo også taget bort fra jorden.

I Det Nye Testamente bliver Enok nævnt blandt en lang række af helte: Enok blev taget bort, »for at han ikke skulle se døden«.

Hebræerne 11,5 I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud.

Men den lange liste af helte, der »øvede retfærdighed« (inklusive Jefta, der ofrede sin datter på bålet til Gud og Noa, der fordømte verden med sin ark) slutter med, at de alle endte med at dø. De havde kun »set og hilst deres opfyldelse i det fjerne«, og de var »fremmede og udlændinge på jorden«.

Hebræerne 11,13 Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt; de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden.

Så hvordan står det til med Enok? Lever han i Himlen, »for at han ikke skulle se døden«, eller døde han som alle de andre helte?

Kristen bortforklaring #1

En forklaring, man især støder på blandt Jehovas Vidner, er, at Enok blev forfulgt, fordi han var en profet, og at Gud slog ham ihjel for at stoppe denne forfølgelse. Det har således været historiens første medlidenhedsdrab!

Forklaringen er netop møntet på at fjerne modstriden med Jesus' ord i Johannes 3,13: »However, God did not permit the opposers to kill Enoch. Instead, Jehovah “took him,” that is, cut short his life at the age of 365, an age far below that of most of his contemporaries. Enoch was “transferred so as not to see death,” which may mean that God put him in a prophetic trance and then terminated Enoch’s life while he was in the trance so that he did not experience the pangs of death. (Ge 5:24; Heb 11:5, 13) However, he was not taken to heaven, in view of Jesus’ clear statement at John 3:13. It appears that, as in the case of Moses’ body, Jehovah disposed of Enoch’s body, for “he was nowhere to be found.”—De 34:5, 6; Jude 9«.
(Citeret fra https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1200001371)

Bemærk dog, at der står »which may mean« i ovenstående citat. Mere sikre er de trods alt heller ikke på denne forklaring. Det virker heller ikke særligt overbevisende på os andre, at Gud slog Enok ihjel, når Hebræerne 11,5 siger: »for at han ikke skulle se døden«.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Hebræerne, Apokryfer, GT kontra NT