Hvaba?? Den tredje eller femte dag? Hvaba??

Johannes 2,1: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa […]
Vand til vin

Johannesevangeliet starter med, at Johannes Døberen diskuterer med farisæerne »i Betania på den anden side af Jordan«.

Johannes 1,28 Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.

Den næste dag, altså dag 2, kalder Johannes Jesus for Guds lam, der lige har fået Helligånden, og som nu døber andre mennesker, selvom Johannes slet ikke kender Jesus:

Johannes 1,29 Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: "Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.

Den næste dag, altså dag 3, står Johannes der igen med to af sine disciple, og Andreas fortæller Peter, at Jesus er Kristus.

Johannes 1,35 Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple.

Den næste dag, altså dag 4, skal Jesus til Galilæa, men han møder Filip, der er fra samme by som Simon Peter og Andreas. Jesus siger: »Følg mig«, men alligevel går Filip hen til Nathanael og får ham overtalt til også at møde Jesus.

Johannes 1,43 Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: "Følg mig!"

I næste kapitel er Jesus ikke længere »i Betania på den anden side af Jordan«, men i Galilæa (det vil sige, at han alligevel ikke er ude i ørkenen for at blive fristet af Satan):

Johannes 2,1 Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med;

Hvordan kan det være »Den tredje dag«? Det må da mindst være den femte.

Kristne bortforklaringer

Man kan hævde, at »den tredje dag« er den tredje dag på rejsen (den rejse, Jesus ville have startet på den fjerde dag, hvis ikke han havde mødt Filip, Filip var gået til Nathanael, og Nathanael havde mødt Jesus).

Men det er ikke realistisk, at Jesus og hans nybagte disciple skulle kunne rejse de 110 kilometer fra Betania til Kana ad snoede bjergveje på kun tre dage.

Det er muligt, at Jesus kunne flyve, men det kunne hans disciple ikke.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes