Hvaba?? Hvilken stamme tilhører Jerusalem? Hvaba??

Jerusalems erobring
Josephus, 1492

Da Gud og hans gedehamse havde dræbt alle indbyggerne i det Hellige Land, blev landet delt op mellem Israels tolv stammer.

Byen Jerusalem tilfaldt stammen Juda, judæerne, bortset fra, at der af en eller anden grund stadig bor jebusitter, som de »den dag i dag« ikke kan fordrive,

Josva 15,20 Dette er judæernes stammes arvelod, slægt for slægt.
[.. .. ..] [. . .]
Josva 15,63 Men jebusitterne, som boede i Jerusalem, kunne judæerne ikke fordrive, og den dag i dag bor jebusitterne sammen med judæerne i Jerusalem.

Men lidt senere er byen alligevel ikke »judæernes stammes arvelod«, men derimod »benjaminitternes arvelod«:

Josva 18,21 De byer, som tilfaldt benjaminitternes stamme, slægt for slægt: Jeriko, Bet-Hogla, Emek-Kesis,
[.. .. ..] [. . .]
Josva 18,28 Sela, Elef, Jebus, det samme som Jerusalem, Gibea og Kirjat-Jearim, i alt fjorten byer med tilhørende landsbyer. Det var benjaminitternes arvelod, slægt for slægt.

I Biblens næste bog, Dommerbogen, genopstår de sejlivede patriarker efter at have været døde i over 400 år og starter med at erobre Horma, Dan, Hasor, Hebron og Debir, som Josva lige havde erobret, igen og at myrde alle de indbyggerne, som Josva havde myrdet, en gang til, med mindre beboerne havde jernvogne.

Jerusalem blev erobret en gang til og tilhører igen stammen Juda:

Dommer 1,8 Judæerne angreb Jerusalem og indtog den. De huggede indbyggerne ned med sværd og stak ild på byen.

Men alligevel er det benjaminitterne, der ikke evner at fordrive de jebusitter, og som bor der »den dag i dag«:

Dommer 1,21 Men jebusitterne, som boede i Jerusalem, fik benjaminitterne ikke fordrevet, og den dag i dag bor jebusitterne sammen med benjaminitterne i Jerusalem.

Vi ser det samme mange hundrede år senere, da Davids evige kongerige faldt fra hinanden og blev delt i det Sydlige og det Nordlige Rige.

Gud tog de ti stammer fra Davids Rige, som fra da udgjorde det Nordlige Rige. Davids rige med centrum i Jerusalem bestod herefter kun af én stamme, nemlig Juda.

1 Kongebog 11,31 og sagde til Jeroboam: "Tag ti stykker, for dette siger Herren, Israels Gud: Jeg river kongeriget fra Salomo og giver dig de ti stammer;
1 Kongebog 11,32 den ene stamme skal han beholde for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by jeg har udvalgt blandt alle Israels stammer.

På den anden side nævnes Juda og Benjamin konstant i samme åndedrag, uden at vi nogensinde får at vide, at Benjamin skulle have skiftet side. Her er et enkelt eksempel:

1 Kongebog 12,20 Da alle israelitterne hørte, at Jeroboam var vendt hjem, sendte de bud efter ham til folkeforsamlingen og gjorde ham til konge over hele Israel. Kun Judas stamme holdt fast ved Davids hus.
1 Kongebog 12,21 Da Rehabeam kom til Jerusalem, kaldte han hele Judas hus og Benjamins stamme sammen, hundrede og firs tusind udvalgte krigere, til krig mod israelitterne for at genvinde kongedømmet for Salomos søn Rehabeam.
1 Kongebog 12,22 Da kom Guds ord til gudsmanden Shemaja:
1 Kongebog 12,23 "Sig til Salomos søn Rehabeam, Judas konge, og til hele Judas og Benjamins hus og resten af folket:

Så i hvilken stammes område lå Jerusalem?

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til at der stadig gemmer sig jebusitter »den dag i dag«, selvom Jerusalem har været brændt ned mange gange, vil man hurtigt blive belært om, at det er meget længe siden, bøgerne blev skrevet. Josvas bog (påstås det) blev skrevet af Josva selv, og Dommerbogen af profeten Samuel.

I virkeligheden (påstås det) er der sikkert kun gået få dage, fra forfatteren skrev »den dag i dag«, til den sidste jebusit blev udryddet. Formuleringen har altså ingen praktisk betydning og kan bare ignoreres (ligesom 99% af resten af Bibelen).

Men denne bortforklaring falder på, at ifølge Biblen blev Josvas Bog skrevet på et meget sent tidspunkt.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til hvorvidt Benjamin blev sammen med Juda i de Sydlige Rige eller ej, se Oprøret mod Davids hus.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Josva, Dommerbogen, 1 og 2 Kongebog, Stamtavler