Hvaba?? Hvem mødte Paulus i Jerusalem? Hvaba??

Glade dage i Jerusalem.
Den Gale Jesus

Paulus flygtede fra de onde jøder i Damaskus og ankom straks til Jerusalem. Men hvem mødte han så der?

Først mødte han nogle disciple, men alle var bange for ham. Så mødte han Barnabas, der førte ham til apostlene. Derefter havde han sin daglige gang i Jerusalem.

Apostlenes Gerninger 9,26 Da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men alle var bange for ham, da de ikke kunne tro, at han var en discipel.
Apostlenes Gerninger 9,27 Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan han på vejen havde set Herren, og at Herren havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus frimodigt havde talt i Jesu navn.
Apostlenes Gerninger 9,28 Og han havde sin gang hos dem i Jerusalem og talte frimodigt i Herrens navn.

Nej, ifølge Paulus selv så han kun Kefas (=Peter?) og apostlen Jakob.

Galaterne 1,18 Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i fjorten dage;
Galaterne 1,19 men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror.
Galaterne 1,20 Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her, ikke er løgn!

Hvem har så ret? Man må jo stole på Sankt Paulus, når han skriver: »Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her, ikke er løgn!«.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Galaterne, Paulus