Hvaba?? Mødtes Moses og Farao igen? Hvaba??

Moses og Aron foran farao.
Farao

Efter at Gud havde sendt de første ni plager over Egypten, var Farao ved at blive mør, men Gud gjorde Faraos hjerte hårdt.

2 Mosebog 10,27 Men Herren gjorde Farao hård, så han ikke ville lade israelitterne gå.

Moses blev vred og lovede, at de ikke skulle ses mere. Men det kom ikke til at passe, for allerede i næste vers fortalte Gud, at der ville komme en tiende plage: Gud vil slå den førstefødte ihjel.

2 Mosebog 10,29 Moses svarede: "Som du siger! Jeg viser mig ikke for dig igen."
2 Mosebog 11,1 Herren sagde til Moses: "Endnu en plage vil jeg bringe over Farao og Egypten. Efter den vil han lade jer gå herfra. Og når han lader jer gå, vil han ligefrem jage jer ud herfra!

Moses måtte derfor vise sig for Farao igen for at videregive dødstruslen.

2 Mosebog 11,4 Moses sagde: "Dette siger Herren: Ved midnat går jeg midt gennem Egypten.
2 Mosebog 11,5 Så skal alle førstefødte i Egypten dø, lige fra den førstefødte hos Farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos trælkvinden, som sidder ved kværnen; også alt det førstefødte af kvæget skal dø.

Moses slutter besøget med at profetere, at efter at Gud havde dræbt alle drengebørnene, ville alle Faraos tjenere komme ned til Moses og kaste sig til jorden for ham:

2 Mosebog 11,8 Da skal alle dine Tjenere dèr komme ned til mig og kaste sig til Jorden for mig og sige: Drag dog bort med alt det Folk, der følger dig! Og så vil jeg drage bort !" Og han gik ud fra Farao med fnysende Vrede.
(Den forrige danske oversættelse)

Historien er kort sagt noget rod. Hvorfor finder Gud først senere på, at han vil sende en plage mere over Egypten, når det er ham selv, der har gjort Faraos hjerte hårdt? Hvorfor siger Moses, han ikke vil se Farao mere, når Gud allerede i næste vers annoncerer en ny plage? Hvorfor ser Moses Farao to gange, efter at have erklæret, at han ikke vil se ham mere? Og hvorfor fortæller teksten ingen steder, at Moses er gået op til Farao igen?

Moses' sidste afskedssalut kom heller ikke til at passe: »Da skal alle dine Tjenere dèr komme ned til mig«. Faraos hofmænd kom ikke ned til Goshen, hvor jøderne boede. Moses og hans storebror, Aron måtte selv begive sig fra Goshen op til Faraos hof midt om natten.

2 Mosebog 12,31 Og han lod Moses og Aron kalde om Natten og sagde: "Bryd op og drag bort fra mit Folk, I selv og alle Israeliterne, og drag ud og dyrk HERREN, som I har forlangt.

Dermed blev det anden gang, Moses og Farao kom til at se hinanden, efter at Moses havde profeteret, at de ikke ville ses mere.

Kristen bortforklaring #1

Man kan skyde skylden på Farao. Hvis bare han havde ladet jøderne rejse, ville han og Moses ikke have set hinanden igen.

Men Bibelen fortæller tydeligt, at det var Gud, der gjorde Faraos hjerte hårdt. Mødet i kapitel 9 startede jo med, at »Herren gjorde Farao hård«. Gud forsikrer også Moses, at efter den tiende plage, vil Farao give op: »Efter den vil han lade jer gå herfra. Og når han lader jer gå, vil han ligefrem jage jer ud herfra!«. Gud styrer Faraos handlinger 100%.

Og efter at Moses har truet med at dræbe alle de førstefødte, og er gået »ud fra Farao med fnysende Vrede«, gentager Gud, at han har hærdet Farao, og at han har gjort det, så han kan få lejlighed til at vise sine kræfter: »det sker, for at mine undere i Egypten skal blive mange«:

2 Mosebog 11,9 Herren sagde til Moses: "Farao vil ikke høre på jer; det sker, for at mine undere i Egypten skal blive mange."
2 Mosebog 11,10 Alle disse undere havde Moses og Aron gjort over for Farao, men Herren gjorde Farao hård, så han ikke lod israelitterne gå ud af sit land.

Hvorfor fik Farao så annonceret ikke de dårlige nyheder ved mødet i kapitel 10? Hvad var overhovedet formålet med mødet, hvis Gud havde forhærdet Faraos hjerte og samtidig ikke ville røbe noget om den tiende plage?

Kristen bortforklaring #2

Man kan skyde skylden på Moses. Måske har han ikke kendt Guds planer og har ikke forudset den tiende plage?

Men hvad siger det så om Moses' evner som profet? Allerede da han mødte Gud første gang i landet Midjan, pålagde Gud ham at videregive en dødstrussel til Farao:

2 Mosebog 4,22 Så skal du sige til Farao: Dette siger Herren: Israel er min førstefødte søn.
2 Mosebog 4,23 Jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå, så han kunne dyrke mig, men du nægtede at lade ham gå. Derfor vil jeg nu slå din førstefødte søn ihjel."

Kristen bortforklaring #3

Med hensyn til at hoffolkene alligevel ikke kom ned til Goshen for at kaste sig foran Moses, ændrer Bibelselskabet i teksten. I stedet for at "komme ned" eller "nedstige", står der bare "komme":

2 Mosebog 11,8 Alle dine hoffolk skal komme og kaste sig ned for mig og sige: 'Drag bort både du og hele det folk, der følger dig!' Derefter vil jeg drage bort." Så forlod han Farao i glødende vrede.

Så lyder det, som om hoffolkene vil komme hen til Moses, næste gang han alligevel optræder foran Farao.

Kristen bortforklaring #4

Med hensyn til den store selvmodsigelse: At Moses ikke vil vise sit ansigt igen, og alligevel taler med Farao, uden at teksten fortæller, at han har opsøgt Farao igen, ændrer den berygtede NIV-Bibel diskret i oversættelsen.

2 Mosebog 11,1 Now the Lord had said to Moses, "I will bring one more plague on Pharaoh and on Egypt. After that, he will let you go from here, and when he does, he will drive you out completely.
(NIV, New international Version)

Sætningen står i førdatid: "havde sagt". På den måde forledes læseren til at tro, at hele kapitel 11 er et tilbageblik til Moses' forrige besøg hos Farao.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Udvandringen fra Egypten