Hvaba?? Led os ikke i fristelse Hvaba??

Jesus beder til sig selv
Jesus beder til sig selv

Millioner af kristne beder hver dag Gud om, at han ikke vil lede dem i fristelse, selvom ingen må sige: Jeg bliver fristet af Gud:

Matthæus 6,13 og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Jakob mener derimod, at fristelser er en god ting. Man skal »kun regne det for glæde«, eller som det hedder i oversættelsen fra 1897: »idel Glæde«. Og jo flere, jo bedre: Hvad er bedre end at »falde udi adskillige Fristelser«?

Ja faktisk går vejen til salighed og »Livsens Krone« gennem fristelser:

Jakob 1,2 Mine Brødre! agter det for idel Glæde, naar I falde udi adskillige Fristelser.
[.. .. ..] [...]
Jakob 1,12 Salig er den Mand, som taalmodeligen lider Fristelse; thi naar han er bleven fristet, skal han faae Livsens Krone, hvilken Herren har lovet dem, som ham elske.
(Dansk Bibel fra 1897)

Kristne bortforklaringer
I dag bruger Bibelselskabet et andet ord i Jakobsbrevet. Dermed er det ikke tydeligt, at Jakob bruger samme ord som i Fadervor:

Jakob 1,2 Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags;
[.. .. ..] [...]
Jakob 1,12 Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Det er det samme trick, Bibelselskabet bruger, når Gud frister Abraham.

Der er dog ikke noget at gøre. De fristelser/prøvelser, Jakob siger, man "kun skal regne for glæde", er de samme fristelser, som Gud ikke må lede os ind i. På originalsproget græsk er det præcis samme ord.

Tjek evt. ordet "peirasmos" med konkordansen (bladr ned og tryk på "Nestle-Aland").

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Jakobs Brev, Bjergprædikenen, Forfalskninger