Hvaba?? Blev mennesket skabt før eller efter dyrene? Hvaba??

Hvem kom først? Dyrene eller menneskerne?
Jesus på ridetur

Bibelen starter med to skabelsesberetninger. I den første beretning er mennesket afslutningen på skaberværket, skabt i Guds billede som Guds ypperste skabning:

1 Mosebog 1,24 Gud sagde: "Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!" Og det skete;
1 Mosebog 1,25 Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt.
1 Mosebog 1,26 Gud sagde: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden."
1 Mosebog 1,27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

I den anden beretning bliver manden skabt først. Derefter bliver dyrene skabt, fordi »Det er ikke godt, at mennesket er alene«.

1 Mosebog 2,7 Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.
[.. .. ..] [...]
1 Mosebog 2,18 Gud Herren sagde: "Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham."
1 Mosebog 2,19 Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn.

I den første beretning bliver mand og kvinde skabt samtidigt: »som mand og kvinde skabte han dem«. I den anden beretning bliver Eva bygget (ikke skabt) til allersidst, og kun fordi Adam til Guds store forbløffelse ikke gider at gifte sig med en hummer eller en kongeørn.

Kristen bortforklaring #1
Standardbortforklaringen på de to Skabelsesberetninger er, at den ene giver det store overblik med sol, måne og stjerner, men den anden "zoomer ind" på mennesket og dyrene.

Men det forklarer jo ikke, at rækkefølgen er forskellig.

Kristen bortforklaring #2
Enkelte Bibler fusker med oversættelsen og skriver sætningen i førdatid, "havde formet", så rækkefølgen bliver sløret.

1 Mosebog 2,19 Og Gud Herren havde gjort af Jorden alle vilde Dyr paa Marken og alle Himmelens Fugle og ledte dem til Mennesket for at se, hvad han vilde kalde hvert; og alt det, som Adam kaldte hver levende Sjæl, det var dens Navn.
(Dansk oversættelse fra 1919)

1 Mosebog 2,19 Now the LORD God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them; and whatever the man called each living creature, that was its name.
(New International Version, NIV)

Formelt set er denne oversættelse i orden: Man må forstå, at Gud for længst havde skabt alle dyrene, men havde gemt dem af vejen for Adam, indtil det gik op for ham, at »Det er ikke godt, at mennesket er alene«. Således slører man også, at dyrene er skabt som "hjælpere" for Adam.

Det er dog suspekt, at man kun vælger førdatid i dette ene vers i Skabelsesberetningen. Desuden er det i modstrid med det forrige vers, hvor Gud beslutter, at nu vil han skabe nogle dyr til Adam: »Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham« (1 Mosebog 2,18).

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen