Hvaba?? Af børns og spædes mund Hvaba??

Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang.
Lys-engle

Jesus er oppe at skændes med farisæerne, og anklager dem igen for ikke at have læst Bibelen:

Matthæus 21,16 og de spurgte ham: "Hører du ikke, hvad de siger?" Men Jesus svarede dem: "Jo, har I aldrig læst: 'Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang'?"

Men hvis Jesus havde tjekket den salme, han påstod at have læst, står der noget helt andet.

Salmernes Bog 8,3 Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Jesus har nemlig igen citeret fra den græske Septuaginta (Salmernes Bog 8,2). Det pinlige er, at han (igen) starter med at spørge dem ironisk: »har I aldrig læst«.

Salmernes Bog 8,2: Out of the mouth of babes and sucklings hast thou perfected praise, because of thine enemies; that thou mightest put down the enemy and avenger.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Så hvad kommer der ud af børn og spædes mund? Lovsang eller et værn mod modstanderne?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Salmernes Bog, Matthæus, GT kontra NT, Septuaginta