Hvaba?? Har Noa fordømt hele verden med sin ark? Hvaba??

Noas ark, der fordømte os alle.
Noas ark

Normalt tænker på vi på Noa som en redningsmand, men ifølge Bibelen fordømte Noa hele verden ved at bygge sin ark:

Hebræerne 11,7 Ved Tro var det, at Noa, advaret af Gud om det, som endnu ikke sås, i Gudsfrygt indrettede en Ark til Frelse for sit Hus; ved den domfældte han Verden og blev Arving til Retfærdigheden ifølge Tro.
(Den forrige danske oversættelse)

Det kan kloge folk bruge meget blæk på at (bort)forklare, men der findes en meget hurtigere løsning.

Uhyggeligt mange oversættelser tilføjer ordene »ved denne tro«, som ikke står i den græske tekst, så det ikke længere er byggeriet af arken, der fordømte vores forfædre og alle dyrene.

Hebræerne 11,7 I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus; ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Hebræerne 11,7 Ved tro byggede Noa gudfrygtigt, efter at være blevet advaret af Gud om ting som man endnu ikke så, en ark til redning for sin husstand; ved denne tro fordømte han verden, og han blev arving til den retfærdighed der er en følge af tro.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Hebræerne 11,7 By faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith.
(NIV, New International Version)

Så nu har vi en ny selvmodsigelse: Fordømte Noa hele verden med sin ark eller med sin tro?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Hebræerne, Forfalskninger