Hvaba?? Huller i kongerækken Hvaba??

King James Bibel fra 1661.
King James Bible

Efter kong Salomons tid blev Davids evige kongerige opdelt i det Sydlige og det Nordlige Rige, også kaldet Juda og Israel.

Hver gang en ny konge tiltræder, synkroniserer Bibelen tidspunktet med det modsatte kongehus.

En af kongerne af Juda (det sydlige rige) hed Amasja, og han regerede i 29 år:

2 Kongebog 14,1 I Joakaz' søn kong Joash af Israels andet regeringsår blev Amasja konge; han var søn af Judas konge Joash.
2 Kongebog 14,2 Han var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede niogtyve år i Jerusalem. Hans mor hed Joaddan og var fra Jerusalem.

Femten år senere bliver Jeroboam II konge over Israel (det nordlige rige):

2 Kongebog 14,23 I Joashs søn kong Amasja af Judas femtende regeringsår blev Jeroboam konge; han var søn af Israels konge Joash, og han regerede enogfyrre år i Samaria.

Og 27 år senere endnu bliver Amasja's søn konge i Juda:

2 Kongebog 15,1 I Israels konge Jeroboams syvogtyvende regeringsår blev Amasjas søn Azarja konge over Juda.

Men hov. Der er nu gået 15 + 27 = 42 år, siden Amasja blev kronet, men han regerede kun i 29 år. Der mangler tretten år.

38 år senere bliver Jeroboams søn ny konge i Israel:

2 Kongebog 15,8 I Judas konge Azarjas otteogtredivte regeringsår blev Zekarja, Jeroboams søn, konge over Israel, og han regerede seks måneder i Samaria.

Hov igen. 27 + 38 = 65, men ifølge 2 Kongebog 14,23 regerede Jeroboam kun 41 år.

Kristen bortforklaring #1

Den slags "huller", der opstår, når de to kongehuse skal synkroniseres, kan bortforklares med, at tronen i Det Sydlige Rige vitterligt har stået tom i tretten år.

I det her tilfælde kan det ovenikøbet sandsynliggøres, fordi Azarja kun var 16 år (2 Kongebog 15,2), så måske har man ventet 13 år på, at han blev gammel nok.

Men dels fremgår det ikke af teksten selv, og dels er det ret pinligt, hvis der har været 13 år med en tom trone i Davids evige kongerige.

2 Kongebog 15,2: Han var seksten år, da han blev konge, og han regerede tooghalvtreds år i Jerusalem. Hans mor hed Jekolja og var fra Jerusalem.

Kristen bortforklaring #2

Alternativt kan man undgå "hullerne" i det ene rige ved at påstå, at der har været dobbeltregering i det modsatte rige. Altså at kongen og kronprinsen i Det Nordlige Rige har regeret samtidigt, således at man ikke bare kan lægge de forskellige år sammen.

Det er præcis, hvad der står i marginen i utallige oplag af King James Bible: Ud for 2 Kongebog 14,23 står der: »Now he begins to reign alone«, og ud for 2 Kongebog 15,1: »This is the twenty-seventh year of Jeroboam's partnership in the kingdom with his father, who made him consort at his going to the Syrian wars. It is the sixteenth year of Jeroboam's monarchy«.

Altså: Jeroboam havde regeret 11 år samtidigt med sin far, så det var kun hans 16. år som selvstændig konge.

Kristen bortforklaring #3

Samuel Sharpe mente, der havde været dobbeltregeringer i begge kongeriger. I Juda havde Azarja regeret sammen med sin far siden dennes sjette år:

(25.) Azariah, or Uzziah, son of Amaziah, reigned fifty-two years over Judah; 2 Kings xv. 2. We place his beginning in the sixth year of his father's reign. If we followed the usual chronology, and made him begin in the twenty-seventh of Jeroboam, we should have to place an interregnum of twelve years in Israel between Jeroboam and his son Zachariah, as is done in the margin of the Authorized Version of the Bible.
(Samuel Sharpe, The chronology of the Bible, 1868, side 32)

Sharpe mente, denne løsning er bedre end alternativet, der ville være at postulere 12 år uden konge i Det Nordlige Rige efter Jeroboam.

Kristen bortforklaring #4

I forlængelse af den forrige bortforklaring, hvor Sharpe forsøger at undgå et "interregnum" uden konger, er det lige præcis, hvad James Ussher gør i sin kronologi: Han postulerer uden belæg i teksten, at der var 11½ år med anarki i Det Nordlige Rige: »In which troubled and tempestuous state of things, all was reduced to a plain Anarchie among them: which lasted eleven years and a half«.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Kongebog, Stamtavler