Hvaba?? Hvor kommer filistrene fra? Hvaba??

Hvor kom Goliat fra?
David og Goliat

Filistrene kommer oprindeligt fra Kaftor

Amos 9,7 Er I ikke for mig, israelitter, ligesom nubierne? siger Herren. Har jeg ikke ført israelitterne op fra Egypten, filistrene fra Kaftor og aramæerne fra Kir?

Jeremias 47,4 for dagen er kommet, da alle filistre tilintetgøres, og alle hjælpere udryddes, som er tilbage i Tyrus og Sidon. For Herren tilintetgør filistrene, dem der er tilbage fra Kaftors kyst.

Nej, filistrene kommer ikke fra Kaftorerne, men fra Kasluherne.
Efter syndfloden blev Noas tre sønner stamfædre til de 70 folkeslag i verden. Noa → Kam → Mizrajim → Kasluherne, »fra hvem Filisterne udgik«:

1 Mosebog 10,6 Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 10,13 Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
1 Mosebog 10,14 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.
(Den forrige danske oversættelse)

1 Krønikebog 1,8 Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 1,11 Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
1 Krønikebog 1,12 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.
(Den forrige danske oversættelse)

Kristne bortforklaringer

Uhyggeligt mange oversættelser er forfalskede. Sætningen er brudt om i de to vers, så filistrene alligevel kommer fra Kaftor:

1 Mosebog 10,14 Patrusim, Kasluhim og Kaftorim, hvorfra filistrene stammer.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

1 Krønikebog 1,12 Patrusim, Kasluhim og Kaftorim, hvorfra filistrene stammer.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler, Forfalskninger