Hvaba?? Hvor gammel var Sem efter syndfloden? Hvaba??

Sem og hans brødre forbereder sig på syndfloden
Noa Nürnberg

Da Noa var 500 år, fik han sine tre sønner.

1 Mosebog 5,32 Da Noa var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet.

Hundrede og et år efter denne fødsel var Noa blevet 601 år, og der var tørt igen efter syndfloden:

1 Mosebog 8,13 I det år, Noa blev 601 år, på den første dag i den første måned, var vandet tørret bort fra jorden, og da han fjernede overdækningen på arken og kiggede ud, så han, at jorden var tør.

Alligevel påstår Bibelen, at yderligere to år senere var Sem "kun" 100 år:

1 Mosebog 11,10 Dette er Sems slægt. Sem var 100 år, da han fik Arpakshad to år efter vandfloden.

Hvorfor var han ikke 103?

Kristen bortforklaring #1

Man kan sige, at det er ligegyldigt, fordi det er længe siden, og folk er døde alligevel. Desuden skal kristne mennesker ikke tro på jødiske eventyr og fabler.

Men Sems alder er et problem, hvis vi skal beregne en kronologi for hele Biblen. En kæde er ikke stærkere end det svageste led, og hele universets alder afhænger af, om Sem var 100, 102 eller 103 år.

Kristen bortforklaring #2

Da Biskop James Ussher udgav sin kronologi i 1650, valgte han at fortolke »efter vandfloden«, som efter at syndfloden begyndte. Dermed fik han barberet et enkelt år af selvmodsigelsen.

Denne læsning er meget udbredt, men den er lidt kunstig. Hvad nu hvis Sem havde fået sin søn "to måneder efter vandfloden"? ville man så læse det, som om Sem stadig vuggede ude i arken?

Hvis nu man siger: "Jeg begyndte i gymnasiet to år efter folkeskolen", ville det så blive fortolket som om, at man gik i gymnasiet samtidig med, at man stadig gik i 3. klasse i folkeskolen?

Kristen bortforklaring #3

Ushher's næste træk var at hævde, at de tre sønner ikke var trillinger, men var født med et års mellemrum, således at Jafet var født, da Noa var 500, derefter Kam, og tilsidst Sem, der først blev født to år senere.

Hertil må man for det første indvende, at teksten selv siger, at alle tre blev født i det 500. år. Der er vel sket større mirakler i Bibelen end en trillingefødsel? For det andet var Sem den førstefødte søn, uanset om de var født samme år eller ej, eftersom han nævnes først.

Kristen bortforklaring #4

I forbindelse med den forrige bortforklaring kan man postulere, at Sem var yngst, men at han kun nævnes først, fordi han var vigtigst (det er jo Sem, der er stamfar til jøderne).

Men der er ikke noget at gøre. Den yngste af brødrene var Kam :

1 Mosebog 9,22 Kana'ans far Kam så sin far nøgen og fortalte det til sine to brødre udenfor.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 9,24 Da Noa vågnede af sin rus og blev klar over, hvad hans yngste søn havde gjort mod ham,

Og Sem var ældre end Jafet:

1 Mosebog 10,21 Også Sem fik sønner. Han var far til alle Eber-sønnerne og var Jafets ældre bror.

Kristen bortforklaring #5

I forbindelse med de to forrige bortforklaringer kan nogle Bibeloversættelser give indtrykket af, at det var Jafet, der var ældst:

1 Mosebog 10,21 Og Sem, alle E'bersønnernes forfader, broder til Ja'fet, den ældste, fødtes der ligeledes efterkommere.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

1 Mosebog 10,21 And to Sem himself also were children born, the father of all the sons of Heber, the brother of Japheth the elder.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

De glimrende fodnoter til NET Bible forklarer, hvorfor dette er forkert rent grammatisk:

Or "whose older brother was Japheth." Some translations render Japheth as the older brother, understanding the adjective (haggadol, "older") as modifying Japheth. However, in Hebrew when a masculine singular definite attributive adjective follows the sequence masculine singular construct noun + proper name, the adjective invariably modifies the noun in construct, not the proper name. Such is the case here. See Deut 11:7; Judg 1:13; 2:7; 3:9; 9:5; 2 Kgs 15:35; 2 Chr 27:3; Neh 3:30; Jer 13:9; 36:10; Ezek 10:19; 11:1.
(Fodnote til NET Bible)

Kristen bortforklaring #6

Den berygtede NIV-oversættelse bytter om på sætningen:

1 Mosebog 11,10 This is the account of Shem's family line. Two years after the flood, when Shem was 100 years old, he became the father of Arphaxad.
(NIV, New International Version)

Dermed står det ikke længere klart for læseren, om Sem var 100 år på syndflodens tid eller først to år senere, da han blev far.

Kristen bortforklaring #7

Jehovas Vidner mener (eller mente i al fald i 1958), at Noa var et år yngre. Ifølge 1 Mosebog 7,11 kom syndfloden ikke, da Noa var 600 år gammel, men »I det seks hundrede år af Noas liv«, hvilket vil sige, at Noa kun var 599, og Sem kun 99.

Da denne kalender anerkender skabelsesberetningen i 1 Mosebog stemmer den overens med Bibelen indtil Vandfloden. Fra dette punkt begik udregneren den almindelige fejl at beregne at Vandfloden kom efter at Noa var fyldt 600 år, mens den begyndte i den anden måned af Noas 600de år. (1 Mos. 7:11) Den jødiske kalender er på dette tidspunkt et år længere end den skulle være, idet den tidsfæster begyndelsen af Vandfloden til A.M. 1656 i stedet for 1655.
(Jehovas Vidner: wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/1958363)

Her har Vidnerne en pointe (at den autoriserede oversættelse fra 1992 så siger noget andet, er bare pinligt for Bibelselskabet). Men faktisk er der hér tale om endnu en selvmodsigelse, for 5 vers forinden står der nemlig, at Noa var 600 år gammel, også i Vidnernes egen Bibel:

1 Mosebog 7,6 Og Noa var seks hundrede år gammel dengang vandfloden med dens vande kom over jorden.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Så vi har en ny selvmodsigelse: Kom syndfloden i det år, hvor Noa fyldte 600 år, eller da han var 600 år gammel?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Stamtavler