Hvaba?? Er egyptere afskyelige? Hvaba??

Ezra 9,1: "deres afskyelige handlinger; det drejer sig om […] egypterne".
Mona Omar

Ifølge Gud må man ikke regne egyptere for afskyelige:

5 Mosebog 23,8 En edomit må du ikke nære afsky for, han er din broder. En egypter må du ikke nære afsky for, du var jo selv fremmed i hans land.
5 Mosebog 23,9 Deres efterkommere i tredje slægtled skal have adgang til Herrens forsamling.

Gud tilføjer ovenikøbet, at deres efterkommere får adgang til Herrens forsamling i tredje slægtled. En ottendedel egyptisk blod kan altså accepteres af Gud. Dette er i skarp kontrast til de normale regler i samme kapitel for folk født i blandede ægteskaber, der aldrig vil få adgang til Herrens forsamling (5 Mosebog 23,3).

5 Mosebog 23,3: Ingen, der er født i blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling. Selv hans efterkommere i tiende slægtled får ikke adgang til Herrens forsamling.

Men andre steder er egyptere med på Guds hadeliste over afskyelige folkeslag, der skal udryddes.

Ezra 9,1 Da de var færdige med det, kom stormændene til mig og sagde: "Folket Israel og præsterne og levitterne har ikke skilt sig ud fra folkene fra andre lande og deres afskyelige handlinger; det drejer sig om kana'anæerne, hittitterne, perizzitterne, jebusitterne, ammonitterne, moabitterne, egypterne og amoritterne.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, Ezra