Hvaba?? Og han undrede sig over deres vantro Hvaba??

Bare et glas vand, tak.
Et glas vand

Vi har tidligere set på, at Jesus i sin egen hjemby ikke kunne udføre mirakler på grund af publikums vantro:

Markus 6,2 Og da det blev sabbat, begyndte han at undervise i synagogen; og de mange tilhørere blev slået af forundring og spurgte: "Hvor har han alt det fra? Hvad er det for en visdom, der er givet ham? Og hvad er det for mægtige gerninger, der sker ved hans hænder?
Markus 6,3 Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os?" Og de blev forarget på ham.
Markus 6,4 Men Jesus sagde til dem: "En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og blandt sine slægtninge og i sit hus."
Markus 6,5 Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning dér, bortset fra at han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem.
Markus 6,6 Og han undrede sig over deres vantro. Så gik han omkring i de omliggende landsbyer og underviste.

Men hvad er det for en "vantro", Jesus klager over? Hvem har "miskendt" ham?

Hans tilhørere spørger netop hinanden, hvor tømreren har alt dette fra. Og de er imponerede over hans visdom og hans mægtige gerninger.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus