Hvaba?? Ville Pilatus og Herodes frelse Jesus? Hvaba??

Pontius Pilatus i Lyon
Pilatus i Lyon

I Lukasevangeliet anstrenger Pilatus sig for at frelse Jesus

Lukas 23,4 Pilatus sagde da til ypperstepræsterne og skarerne: "Jeg finder ikke denne mand skyldig i noget."

Han sender Jesus fra Herodes til Pilatus, men Herodes ønskede ikke at dræbe Jesus, så han iførte Jesus en pragtfuld kappe og sendte ham tilbage. Pilatus brugte dette som et endnu et argument for at frigive Jesus:

Lukas 23,14 og sagde til dem: "I har ført denne mand til mig og påstået, at han vildleder folket. Jeg har nu forhørt ham i jeres nærvær, men jeg har ikke fundet manden skyldig i noget af det, I anklager ham for;
Lukas 23,15 og det har Herodes heller ikke, for han har sendt ham tilbage til os; altså har han ikke gjort noget, som der er dødsstraf for.
Lukas 23,16 Derfor vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en revselse."

Pilatus insisterede for tredje gang på at frigive Jesus:

Lukas 23,22 For tredje gang spurgte han dem: "Hvad ondt har denne mand da gjort? Jeg har intet fundet hos ham, som kræver dødsstraf, derfor vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en revselse."

Som bekendt lykkedes det ikke for Pilatus. Måske fordi Jesus var forudbestemt som et lam uden plet og lyde som løsepenge for alle? Eller måske fordi Pilatus var bange for jøderne?

Kristen tegneserie: Lukas starter på at skrive Apostlenes Gerninger.
Lukas

Pilatus prøvede i al fald, den ros skal han have. Derfor er det pinligt at læse fortsættelsen i Apostlenes Gerninger. Normalt formodes det, at samme forfatter har skrevet både Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger (billedet til højre), men her er historien helt anderledes: Herodes og Pontius Pilatus havde rottet sig sammen imod Jesus:

Apostl. G. 4,25 du, som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor fader David: Hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes?
Apostl. G. 4,26 Jordens konger rejste sig, fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede.
Apostl. G. 4,27 Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer

Tænk, at man skal høre den slags løgnehistorier og bagvaskelse fra "Sankt Lukas". Og det værste er, at hensigten er så tydelig. Lukas har bare ønsket at citere en salme:

Salme 2,1 Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes?
Salme 2,2 Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede:

Pilatus fik ingen tak for at havde kæmpet for Jesus. Lukas syntes, det var mere spændende at citere en salme, end hvad der skete "i virkeligheden".

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Apostlenes Gerninger