Hvaba?? Det sejlivede barnebarn Hvaba??

2., 3., 4. og 5. Mosebog er lige til at rive ud af Bibelen
Ateister river Bibelen i stykker.

Første Mosebog ender med, at Jakob og hans 66, 70, 71 eller 75 efterkommere tager til Egypten.

Blandt deltagerne finder vi Hesron, søn af Peres, barnebarn af Juda:

1 Mosebog 46,12 Judas sønner var: Er, Onan, Shela, Peres og Zera. Men Er og Onan døde i Kana'an. Peres' sønner var: Hesron og Hamul.

Da jøderne har indtaget Det Hellige Land, får Hesrons barnebarn, Jair, 23 byer i Gilead.

1 Krønikebog 2,21 Derefter gik Hesron ind til Gileads far Makirs datter, som han havde giftet sig med, da han var tres år gammel, og hun fødte ham Segub.
1 Krønikebog 2,22 Segub fik Jair. Han havde treogtyve byer i Gilead.

Men hvordan kan et barnebarn af Hesron stadig være i live, efter at jøderne havde opholdt sig 400-430 år i Egypten og vandret 40 år gennem ørkenen?

Igen ser vi, at vi roligt kan rive 2., 3., 4., og 5. Mosebog ud af Bibelen, for disse ting er åbenbart aldrig sket.

Kristen bortforklaring #1

The Cambridge Bible for Schools and Colleges gør opmærksom på, at Jair optræder i Dommerbogen, hvor han fik 30, ikke 23, byer i Gilead:

Dommerbogen 10,3 Efter ham fremstod gileaditten Jair. Han var dommer i Israel i toogtyve år.
Dommerbogen 10,4 Han havde tredive sønner; de red på tredive æsler og havde tredive byer, som den dag i dag kaldes Jairs teltbyer; de ligger i Gilead.

Men det er ikke nogen forklaring. Det er bare endnu mere selvmodsigelse.

Iøvrigt kan denne Jair fra Gilead ligeså godt være en anden (eller tredje) Jair, der var fra Manasse-stammen og også blev meget gammel.

Kristen bortforklaring #2

Man kan prøve at fordele de 400 + 40 år på tre generationer. Måske var Hesron nyfødt, da han ankom til Egypten? Måske fik de deres børn i meget høj alder? Måske var Jair en meget gammel mand, da han fik de 23 byer? Husk, at folk blev gamle dengang.

Men for det første var patriarkernes tid for længst forbi, og Gud havde erklæret, at mennesker højst måtte blive 120 år; for det andet var Hesron "kun" tres år, da han fik Segub (1 Krønikebog 2,21, citeret foroven); og for det tredje er der grænser for, hvor gammel barnebarnet Jair kunne være, eftersom Gud havde dræbt alle under 20 år ude i ørkenen).

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler