Hvaba?? Keruberne inde i det allerhelligste Hvaba??

Pagtens Ark inde i det allerhelligste
Tempel

Vi har før kigget på selvmodsigelsen med, at De Ti Bud, der forbyder billeder af det, som er oppe i Himlen, bliver opbevaret i Pagtens Ark, der er dekoreret med to store keruber.

2 Mosebog 20,4 Du må ikke gøre dig noget udskåret Billede eller noget Afbillede af det, som er oppe i Himmelen eller nede på Jorden eller i Vandet under Jorden;
(Den forrige danske oversættelse)

2 Mosebog 25,18 og du skal lave to keruber af guld til de to ender af sonedækket; som udhamret arbejde skal du lave dem.

Kan det blive værre? Ja, det kan det altid. Efter mange år byggede Kong Salomon Guds første tempel, hvori Pagtens Ark skulle stå.

Den kerub-dekorerede ark var flankeret af to store udskårne keruber (billedet til højre).

1 Kongebog 6,23 I det inderste rum lavede han to keruber af vildt oliventræ, ti alen høje.
1 Kongebog 6,24 Kerubens ene vinge var fem alen, og dens anden vinge var fem alen, så der var ti alen fra vingespids til vingespids.
1 Kongebog 6,25 Også den anden kerub var ti alen. Begge keruber havde samme mål og form.
1 Kongebog 6,26 Den ene kerub var ti alen høj, og det var den anden også.
1 Kongebog 6,27 Han stillede keruberne i inderrummet, så keruberne havde deres vinger bredt ud. Den enes vinge rørte ved den ene væg, og den anden kerubs vinge rørte ved den anden væg, og midt i huset rørte de to vinger hinanden.
1 Kongebog 6,28 Han beklædte keruberne med guld.
1 Kongebog 6,29 I alle husets vægge hele vejen rundt udskar han relieffer med keruber, palmetter og udsprungne blomster både i det indre og det ydre rum.
[.. .. ..] [. . .]
1 Kongebog 6,32 Også på de to dørfløje af vildt oliventræ skar han relieffer med keruber, palmetter og udsprungne blomster og beklædte dem med guld, som han hamrede ned over keruberne og palmetterne.
[.. .. ..] [. . .]
1 Kongebog 6,35 Han udskar keruber, palmetter og udsprungne blomster, og han beklædte dem med guld lagt jævnt ud over det udskårne.

Kæmpestore udskårne keruber i et rum, hvor vægge og døre var dekoreret med udskårne keruber. Alt sammen for at rumme en kerub-dekoreret ark med de Ti Bud, der forbyder udskårne billeder af himmelske væsner.

Kan det blive værre? Ja, det kan det.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 1 og 2 Kongebog, De Ti Bud