Hvaba?? Hvilken Kong Joram kom først? Hvaba??

Bibel fra 1606
Bibel fra 1606

Kongebøgerne beskriver kongerækken i de to riger, Juda og Israel. Der krydsklippes mellem de to dynastier, og det kan være svært at holde tungen lige i munden. Både for læseren og for forfatteren.

På et tidspunkt hedder kongerne i begge de to riger Joram. Med hvem af de to Jorammer blev først konge?

Blev Joram af Israel konge to år efter Joram af Juda:

2 Kongebog 1,17 Han døde så efter det ord fra Herren, som Elias havde talt, og Joram blev konge efter ham i Joshafats søn kong Joram af Judas andet regeringsår, for Akazja havde ikke nogen søn.

Eller var det omvendt: Blev Joram af Juda konge i Joram af Israels femte år?

2 Kongebog 8,16 I Akabs søn kong Joram af Israels femte regeringsår blev Joram konge; han var søn af Judas konge Joshafat.

NB: Det kan være hovedpinefremkaldende at læse om de to Joram'er. Ikke bare hedder de det samme, men på engelsk kan begge konger i samme vers og samme oversættelse hedde både Joram og Jehoram.

Kristen bortforklaring #1

2 Kongebog 1,17 er også i modstrid med et andet vers, der siger, at Joram af Israel blev konge allerede, mens Joram af Judas far, Joshafat, stadig var i live:

2 Kongebog 3,1 Joram, Akabs søn, blev konge over Israel i Samaria i Judas konge Joshafats attende regeringsår, og han regerede tolv år.

Det kan man så bortforklare med, at far og søn har regeret samtidigt i en årrække, således at det attende år i farens regering er det samme som sønnens andet år.

SOLUTION: Both statements are correct. Before Jehoshaphat joined Ahab in the military campaign against Ramoth-Gilead, Jehoshaphat appointed his son Jehoram as co-regent in Judah. When Jehoram son of Ahab became king in Israel, it was both the second year of the reign of Jehoram son of Jehoshaphat, and the eighteenth year of the reign of his father Jehoshaphat.
(http://defendinginerrancy.com/bible-solutions/2_Kings_1.17.php)

Det slags "dobbeltregeringer" bruges flittigt, når man skal få tallene i Kongebøgerne til at hænge sammen, men der står ingen steder, at Joshafat udnævnte sin søn til medregent, inden han drog i krig mod Ramot i Gilead, og desuden adresserer det ikke problemet med, hvilken Joram der kom først.

Kristen bortforklaring #2

I bogen "The chronology of the Bible" benytter forfatteren sig også af dobbelte regeringer. Han er dog på lidt fastere grund, for han påpeger, at mange oversættelser af 2 Kongebog 8,16 faktisk siger, at far og søn, Josafat og Joram, regerede samtidigt i Juda. F.eks.:

2 Kongebog 8,16 Og i Jorams, Akabs Søns, Israels Konges, femte År, da Josafat var Konge i Juda, blev Joram, Josafats Søn, Konge i Juda.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Men når det kommer til den selvmodsigelse, vi kigger på på nærværende side, erkender forfatteren blankt, at det ikke kan lade sig gøre at få 2 Kongebog 1,17 til at hænge sammen med resten af kronologien:

(16.) We read in 2 Kings i. 17, that in the second year of Jehoram king of Judah, Jehoram of Israel succeeded to his brother Ahaziah. But this date can in no way be reconciled with what we have learned from other passages. See notes (14) and (15).
(The chronology of the Bible, Samuel Sharpe, 1868, side 31)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Kongebog, Stamtavler