Hvaba?? Fik Jojakim en arving på tronen? Hvaba??

Kom kongens arving til at sidde på tronen?
(Billedet forestiller Herodes den Store og tre af hans sønner)
Herodes den Store, Antipatros, Alexander og Aristobulos

Profeten Jeremias svovlede over Judas konge:

Jeremias 36,30 Derfor siger Herren om Judas konge Jojakim: Ingen af hans slægt skal sidde på Davids trone. Hans lig skal ligge slængt hen i dagens hede og nattens kulde.

Kong Jojakim's lig skulle skændes, og ingen af hans slægt skulle sidde på tronen efter ham. Men både Konge- og Krønikebøgerne er enige om, at Jojakim blev efterfulgt på tronen af sin søn Jojakin:

2 Kongebog 24,6 Jojakim lagde sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Jojakin blev konge efter ham.

2 Krønikebog 36,8 Hvad der ellers er at fortælle om Jojakim, om de afskyelige ting, han gjorde, og det, der ramte ham, står i Israels og Judas Kongers Bog. Hans søn Jojakin blev konge efter ham.

Men den slags stoppede ikke Guds profet: Han kørte bare videre i samme rille og udstedte den samme evige forbandelse over Jojakims søn:

Jeremias 22,24 Så sandt jeg lever, siger Herren, skal Judas konge Konja, Jojakims søn, ikke længere være seglring på min højre hånd. Jeg river dig af min finger!
[.. .. ..] [. . .]
Jeremias 22,30 Dette siger Herren: Skriv denne mand op som barnløs, en mand hvis liv mislykkes; for det skal ikke lykkes nogen af hans efterkommere at tage sæde på Davids trone og på ny herske over Juda.

Bibelselskabet skriver i en note: »Konja er en kortere form af Jekonja, der er den samme som Jojakin«.

Men uanset at Jojakims søn havde tre forskellige navne, burde den hellige profet have studset over, at en af Jojakims sønner nu sad på tronen, til trods for at han selv (og Gud) havde svoret, at dette aldrig ville ske.

Iøvrigt var både Jojakim og Jekonja forfædre til Jesus (Matthæus 1,11-16). Det vil sige, at så sandt Gud lever, »Så sandt jeg lever, siger Herren«, kan Jesus ikke være arving til Kong Davids trone.

Matthæus 1,11: og Josija til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon.
[…]
Matthæus 1,16: og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Jeremias, Matthæus, GT kontra NT, Stamtavler