Hvaba?? Templet i Shilo Hvaba??

Salomons tempel i Jerusalem
Tempel

Vi så i går, hvordan Moses' barnebarn var med til at stjæle Mikas hedenske gudebilleder: »det udskårne billede, efoden, husguden og det støbte billede« (Dommerbogen 18,18). Bagefter blev han og hans efterkommere hedenske præster i mange hundrede år.

Dommerbogen 18,18: Da de fem mænd var gået ind i Mikas hus og havde taget det udskårne billede, efoden, husguden og det støbte billede, sagde præsten til dem: "Hvad er det, I gør?"

Dommerbogen 18,30 Derpå stillede danitterne gudebilledet op. Jonatan, Gershoms søn, Moses' sønnesøn, og hans efterkommere var præster for danitternes stamme lige til den dag, befolkningen blev ført i eksil.
Dommerbogen 18,31 Det gudebillede, Mika havde lavet, stillede de op, og det stod der al den tid, Guds hus var i Shilo.

Lad os starte med den sidste sætning: »al den tid, Guds hus var i Shilo«. Vi møder nemlig templet i Shilo igen i starten af Samuelsbøgerne.

Det var her den unge Samuel sov inde i det allerhelligste, og Gud talte til ham:

1 Samuel 3,3 Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod.
1 Samuel 3,4 Da kaldte Herren på Samuel, som svarede ja

Og Gud må have fundet behag i at bo i et hedensk tempel sammen med »det udskårne billede, efoden, husguden og det støbte billede«. For på et tidspunkt fortrød Gud sine nådegaver, ikke på grund af de hedenske gudebilleder, men fordi Elis sønner var oprørske. Her gjorde Gud ingen hemmelighed ud af, at det var ham selv, der i sin tid havde autoriseret Eli og hans forfædre.

1 Samuel 2,30 Derfor siger Herren, Israels Gud: Nok har jeg sagt, at dit hus og dit fædrenehus altid skal have deres gang for mit ansigt; men nu siger Herren: Det skal ikke ske! Kun dem, der ærer mig, vil jeg ære, men de, der ringeagter mig, skal blive til skamme.

Her er der i grunden en selvmodsigelse i selvmodsigelsen, når Gud afbryder sin evige pagt med med Eli. Vi får aldrig at vide, hvor Eli stammer fra, men rent logisk (hvis man kan snakke om logik i Bibelen), må Eli og hans »fædrenehus« jo nedstamme fra »Moses' sønnesøn, og hans efterkommere«.

Men endnu en ting, der er galt, er, at selvom Gud i ovenstående replik tog autorisationen fra præsten Eli og hans slægt (og dræbte både Eli og hans sønner), så fortsatte Moses' efterkommere som præster i det hedenske tempel med »det udskårne billede, efoden, husguden og det støbte billede« i yderligere 500-600 år.

1 Samuel 3,21 Herren blev ved med at vise sig i Shilo, for dér åbenbarede Herren sig for Samuel gennem sit ord.

Og det var ikke kun i Samuels tid. Der står jo i Dommerbogen 18,30 (citeret øverst på denne side), at »Moses' sønnesøn, og hans efterkommere var præster for danitternes stamme lige til den dag, befolkningen blev ført i eksil«. Det vil sige, at det nåede at eksistere i over 800 år. Selv i de 40 år da David havde kongemagten, og Davids sønner var præster, har det hedenske tempel opereret. Bibelen fortæller os, at David var en mand efter Guds hjerte (Apostlenes Gerninger 13,22), og at David altid havde været »helhjertet med Herren sin Gud« (1 Kongebog 11,4). Alligevel har David ikke været helhjertet nok til at lukke dette hedenske tempel.

1 Kongebog 11,4: Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været.
Apostlenes Gerninger 13,22: Så afsatte Gud ham og oprejste David til konge over dem. Om ham vidnede Gud og sagde: 'Jeg har fundet David, søn af Isaj, en mand efter mit hjerte; han skal udføre alt det, jeg vil.'

Bagefter byggede Davids søn, Salomon, Guds første tempel (billedet til højre), hvor Gud kunne bo i mørket. Moseloven fortæller entydigt, at dette tempel i Jerusalem er det eneste sted, hvor der må ofres, men det hedenske tempel i Shilo fortsatte åbenbart.

Og Moses' efterkommere fortsatte ifølge Bibelen med at drive templet i Shilo i yderligere 500 år, selv da Kong Josija ryddede landet for alle autoriserede templer, og det standsede først, da Davids evige kongerige gik under.

Så vi ender med en masse spørgsmål:

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Dommerbogen, 1 og 2 Samuelsbog