Hvaba?? Moses' eller Manasses hedenske barnebarn Hvaba??

Hvorfor bryder Moses' barnebarn Moseloven og bliver hedensk præst?
Cloud

Vi har allerede kigget på den unge mand af Judas slægt, der var levit. I næste kapitel er han med til at stjæle Mikas hedenske gudebilleder: »det udskårne billede, efoden, husguden og det støbte billede« (Dommerbogen 18,18).

Dommerbogen 18,18: Da de fem mænd var gået ind i Mikas hus og havde taget det udskårne billede, efoden, husguden og det støbte billede, sagde præsten til dem: "Hvad er det, I gør?"

Først nu får læseren at vide, at han er sønnesøn af Moses, og at Moses' sønnesøn blev stamfar til et dynasti af hedenske præster.

Dommerbogen 18,30 Derpå stillede danitterne gudebilledet op. Jonatan, Gershoms søn, Moses' sønnesøn, og hans efterkommere var præster for danitternes stamme lige til den dag, befolkningen blev ført i eksil
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

De gamle Bibler var anderledes: Her var præsten ikke sønnesøn af Moses, men af en iøvrigt ukendt Manasse:

Dommerbogen 18,30 Og Dans Børn oprejste sig det udskaarne Billede; og Jonathan, en Søn af Gerson, Manasse* Søn, var med sine Børn Præster for Daniternes Stamme, indtil den Dag, de flyttedes ud af Landet.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Hvad er der sket? Formentlig har de fromme jøder fundet det pinligt, at Moses' barnebarn og hans efterkommere var præster ved et hedensk tempel med hedenske gudebilleder og husguder. Man kunne let komme til at tro, at Moses aldrig havde skrevet nogen Moselov.

Man har derfor tilføjet en enkelt konsonant i navnet, så "mshe" (Moses) blev til "mnshe" (Manasse). Dette er der rimelig enighed i vore dage. Allerede i oversættelsen fra 1919 (citeret foroven) er der en stjerne efter Manasse, der peger på en fodnote: »Eller Mose«. I King James Bibel fra 1611 står der derimod kun »Manasseh«, og her er der ingen hjælpende fodnoter.

Dommerbogen 18,30: And the children of Dan set up the graven image: and Jonathan, the son of Gershom, the son of Manasseh, he and his sons were priests to the tribe of Dan until the day of the captivity of the land.
(King James Bibel fra 1611)

Der er altså to selvmodsigelser her. Den lille er, om præsten var barnebarn af Moses eller Manasse.

Den store selvmodsigelse er, at Moses' barnebarn åbenbart er ukendt med Moseloven, der er smækfyldt med forbud mod udskårne billeder, støbte billeder, gudebilleder og i det hele taget mod alle andre templer end det i Jerusalem. Tilsyneladende var Moseloven endnu ikke skrevet på Moses' barnebarns tid. Man kunne blive fristet til at rive 2., 3., 4., og 5. Mosebog ud af Bibelen, for disse ting er åbenbart aldrig sket.

Men der er meget mere galt, så i morgen vil vi kigge nærmere på Templet i Shilo.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Dommerbogen, Forfalskninger