Hvaba?? Var Jesus en falsk profet? Hvaba??

Menneskesønnen vender tilbage på himlens skyer
Jean Cousin

Jesus gentog fra start til slut, at jorden var lige ved at gå under. Det skulle ske, allerede mens nogle af Jesus' tilhørere stadig var i live:

Matthæus 16,27 For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger.
Matthæus 16,28 Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Menneskesønnen komme i sit rige

Matthæus 24,29 Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.
Matthæus 24,30 Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.
Matthæus 24,31 Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 24,34 Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.

Markus 14,62 Jesus svarede: "Det er jeg. Og I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer."

Nu er der gået næsten 2.000 år, og vi har stadig til gode at se Menneskesønnen »sidde ved den Almægtiges højre hånd « og »komme til syne på himlen« og »sende sine engle ud med høj basunklang« (billedet til højre). Jesus' tilhørere er døde for længst, men Jorden er stadig ikke gået under.

trut truttelut Hvad er det nu, Bibelen siger om falske profeter?

5 Mosebog 18,21 Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?«
5 Mosebog 18,22 Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.

Kristen bortforklaring #1

En af de mange bortforklaringer er, at i Matthæus 16,28 taler Jesus ikke om Jordens Undergang, men derimod om sin egen "forvandling" på bjerget.

Dvs., at »Nogle af dem, der står her« er hans tre overapostle, der fik hans "forvandling" at se allerede i næste vers, kun seks dage senere. Hvis det skulle være det, Jesus havde i tankerne, så var hans ord: »Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før […]« en højst usædvanlig måde at sige "om seks dage" eller "i næste vers" på.

Desuden må vi erindre om, at ved Jesus' "forvandling", var der ingen, der så, »Menneskesønnen […] komme […] sammen med sine engle, og […] gengælde enhver efter hans gerninger«. Det ligger i ordet dommedag, at det først er her, Jesus vil gengælde de gode og de onde.

Kristen bortforklaring #2

Jesus' ord er også bortforklaret som værende en hentydning til pinsen, da apostlene fik helligånden.

Her må vi igen pointere, at historien om pinsemiraklet ikke siger noget om, at apostlene så noget til »Menneskesønnen […] komme […] sammen med sine engle, og […] gengælde enhver efter hans gerninger«, sådan som Jesus havde lovet.

Kristen bortforklaring #3

Den bedste forklaring er, at Jesus spår om Jerusalems fald år 70. I al fald én retning inden for Kristendommen, præterisme, mener, at alle Jesus' dommedagsprofetier gik i opfyldelse år 70 (nogle sekter dyrker "delvis præterisme", hvor kun en væsentlig del af Jesus' eskatologiske profetier allerede er sket).

Denne forklaring er meget sandsynlig, eftersom evangelierne er skrevet kort efter år 70 under påvirkning af Jerusalems ødelæggelse.

Ikke desto mindre må vi minde om, at Matthæus 24,34 (citeret foroven) siger: »Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker«, og »alt dette« henviser til alle de mange rædsler Jesus lige har udpenslet, f.eks. i Matthæus 24,29-31 (citeret foroven): »i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes«.

Stjernerne er ikke faldet ned af firmamentet endnu.

Kristen bortforklaring #4

Man kan bortforklare Jesus' ord om, at »Guds rige er nær« med, at Guds rige virker usynligt. Vi ser Guds rige ved, at Satans magt er blevet begrænset.

Men for det første er det det svært at se, hvordan Satans magt skulle kunne blive mere begrænset, end den var i forvejen, eftersom Satan kun optræder tre gange i hele Det Gamle Testamente.

For det andet venter vi stadig på, at »alt dette sker«, som f.eks. Menneskesønnen, der kommer sammen med sine engle, Solen og Månen, der bliver mørke, stjernerne, der falder ned fra himlen, og englen, der blæser i trompeten.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, Matthæus