Hvaba?? Egypternes sejlivede dyr Hvaba??

Den fjerde og femte plage var henholdsvis fluer og kvægpest.
Græshopper

Gud sendte 10 plager over Egypten.

Den femte plage var, at alt egypternes kvæg skulle dø:

2 Mosebog 9,2 Men hvis du nægter at lade dem gå og bliver ved med at holde på dem,
2 Mosebog 9,3 skal Herrens hånd ramme dit kvæg på marken, dine heste, æsler, kameler, køer og får, med en frygtelig pest.
2 Mosebog 9,4 Men Herren vil holde Israels kvæg adskilt fra Egyptens; ingen af israelitternes dyr skal dø."
2 Mosebog 9,5 Og Herren fastsatte et tidspunkt og sagde: "I morgen vil Herren gøre dette i landet."
2 Mosebog 9,6 Næste dag gjorde Herren det, og alt egypternes kvæg døde. Men ikke et eneste af israelitternes dyr døde.

Bibelen siger, at »alt egypternes kvæg døde« (9,6), og som det fremgår klart af teksten (og billedet til højre), skal kvæg forstås bredt som husdyr/nyttedyr, der omfatter »heste, æsler, kameler, køer og får« (9,3).

Så gik Gud videre til den sjette plage: Bylder:

2 Mosebog 9,9 og så skal det blive til en støvsky over hele Egypten; den vil fremkalde udslæt, der bryder ud i bylder på mennesker og dyr overalt i Egypten."
2 Mosebog 9,10 De tog så ovnsoden og mødte op hos Farao. Moses kastede det op i luften, så mennesker og dyr fik udslæt, der brød ud i bylder.

Mennesker og dyr fik bylder. Vi har lige læst, at Gud havde dræbt alt kvæget inklusive »heste, æsler, kameler, køer og får«, men det hjalp dem ikke: »>mennesker og dyr fik udslæt, der brød ud i bylder«.

Så var det tid til den 7. plage: Hagl, der dræbte mennesker og kvæg. Nogle af Faraos folk skyndte sig at få det døde kvæg i hus, men det døde kvæg, der blev ude på marken, blev dræbt en gang til.

Den tredje og fjerde plage over Egypten var henholdsvis myg og fluer.
Egypter med fluer

2 Mosebog 9,19 Sørg nu for at bringe dit kvæg og alt, hvad du har på marken, i sikkerhed. Haglene skal falde på alle de mennesker og dyr, der befinder sig på marken og ikke er kommet i hus, og de skal dø!"
2 Mosebog 9,20 De af Faraos folk, som frygtede Herrens ord, fik nu bragt deres trælle og deres kvæg i hus,
2 Mosebog 9,21 mens de, der ikke ænsede Herrens ord, lod deres trælle og deres kvæg blive ude på marken.
2 Mosebog 9,22 Herren sagde til Moses: "Ræk din hånd op mod himlen, så skal der falde hagl i hele Egypten, over mennesker og dyr og over alle planter på marken i Egypten."
[.. .. ..] [...]
2 Mosebog 9,25 I hele Egypten slog haglene alt det ned, som var på marken, både mennesker og dyr. Også alle planter på marken slog haglene ned, og de knækkede alle træer på marken.

Tilsidst kom den tiende plage: Drabet på den førstefødte — både af mennesker og af det kvæg, der var dræbt af pest, ramt af bylder og dræbt af hagl:

2 Mosebog 11,5 Så skal alle førstefødte i Egypten dø, lige fra den førstefødte hos Farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos trælkvinden, som sidder ved kværnen; også alt det førstefødte af kvæget skal dø.
[.. .. ..] [...]
2 Mosebog 12,12 Samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren!
[.. .. ..] [...]
2 Mosebog 12,29 Ved midnat dræbte Herren alle førstefødte i Egypten, lige fra den førstefødte hos Farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos fangen, som sidder i fangehullet; også alt det førstefødte af kvæget blev dræbt.
[.. .. ..] [...]
2 Mosebog 13,15 Da Farao gjorde sig hård og ikke ville lade os gå, slog Herren alle førstefødte i Egypten ihjel, både af mennesker og af kvæg. Derfor bringer jeg det første handyr, der kommer ud af moderlivet, som offer til Herren, og jeg frikøber hver førstefødt blandt mine sønner."

Den ottende plage var græshopper.
Græshopper

Da Gud havde slået den førstefødte ihjel af det kvæg, han allerede havde dræbt med pest, givet bylder og dræbt med hagl, fik farao nok, og han lod jøderne gå.

gjorde farao sit hjerte hårdt og satte efter jøderne. Selvom Gud allerede havde dræbt »alt egypternes kvæg« (9,6), medregnet »heste, æsler, kameler, køer og får« (9,3), og selvom Gud havde givet alle de døde dyr bylder, slået dem ihjel igen med hagl, og bagefter slået den førstefødte af alt det pestdræbte, bylderamte, hagldræbte kvæg (medregnet »heste, æsler, kameler, køer og får«) ihjel, satte egypterne alligevel efter jøderne »med alle Faraos heste«.

2 Mosebog 14,23 Egypterne satte efter dem lige ud i havet med alle Faraos heste, hans vogne og ryttere.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Udvandringen fra Egypten