Hvaba?? Hvem udtalte Bibelens vigtigste profeti? Hvaba??

Johanes Døberen i ørkenen
Vedel

Det ældste evangelium starter med Bibelens vigtigste profeti om Johannes Døberen:

Markus 1,2 Som der står skrevet hos profeten Esajas: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej.
Markus 1,3 Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!

Markus skriver, at han citerer en profeti af Esajas, men problemet er, at halvdelen af profetien: »Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej« ikke er af Esajas, men derimod af Malakias:

Malakias 3,1 Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med ét til sit tempel, pagtsenglen, som I længes efter, kommer, siger Hærskarers Herre.

2 Mosebog 23,23: "Min engel skal gå foran dig og føre dig til amoritterne, hittitterne, perizzitterne, kana'anæerne, hivvitterne og jebusitterne; dem vil jeg udslette"
Jesus véd, hvor du bor

Ja, faktisk fusker Malakias også, for hans profeti er et genopkog af Guds ord, dengang Gud lod en engel gå foran jøderne i ørkenen, fordi de skulle udrydde befolkningen i Det Forjættede Land:

2 Mosebog 23,20 Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 23,23 Min engel skal gå foran dig og føre dig til amoritterne, hittitterne, perizzitterne, kana'anæerne, hivvitterne og jebusitterne; dem vil jeg udslette.

Alt dette blev pointeret for næsten 1.800 år siden af filosoffen Porfyr (ca. 232 - 305?), så lige siden da har de kristne haft masser af god tid til at opfinde gode bortforklaringer.

Kristen bortforklaring #1

Allerede Matthæus har kunnet se problemet, dengang han kopierede Markusevangeliet. Matthæus retter rutinemæssigt fejl i Markusevangeliet, og i dette tilfælde har han pillet Malakias-delen ud, så det der er tilbage er ren Esajas.

Matthæus 3,3 Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger: Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!

Matthæus gemmer Malakias-citatet til senere:

Matthæus 11,10 Det er om ham, der står skrevet: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.

Kristen bortforklaring #2

Kirkefaderen Origenes var inde på selvmodsigelsen i sin kommentar til Johannesevangeliet (bog 6, afsnit 14):

"He has combined two prophecies spoken in different places by two prophets into one, 'just as it is written in Isaiah the prophet, "Behold I am sending my messenger before your face, who will prepare your way; a voice crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his paths straight.' For the 'voice crying in the wilderness' is recorded after the narrative about Hezekiah. But 'Behold I am sending my messenger before your face' is by Malachi. And so, because he is abridging, the Evangelist placed two oracles side by side, attributing them both to Isaiah. And he has made the same kind of abridgement in "Behold I am sending my messenger before your face, who will prepare your way", passing over in silence the [words] "before you" set out in the text.
(Will Lamb, The Catena in Marcum: A Byzantine Anthology of Early Commentary on Mark, 2012, side 222)

Så ifølge Origenes har Markus kombineret to profetier, forkortet dem og tilskrevet begge til Esajas, men det er jo netop en erkendelse af, at profetien er noget fusk.

Origenes siger også, at Markus har sprunget ordene "for dig" over, men det vender vi tilbage til om et par bortforklaringer.

Kristen bortforklaring #3

En anden klassiker, der er næsten lige så gammel, kommer fra Catena in Marcum, løbende kommentarer i marginen af manuskripterne. Kommentaren foreslår, at der var tale om en fejl i afskriften.

"This prophetic saying is from Malachi, not Isaiah. It appears to be an error by copyists, of the sort which Eusebius of Caesarea spoken in his composition to Marinus in which he clarified the discrepancies in the Gospels' accounts about the resurrection.
(Will Lamb, The Catena in Marcum: A Byzantine Anthology of Early Commentary on Mark, 2012, side 221)

Som argument fremføres, at Eusebius tidligere har forklaret, hvordan en skrivefejl kunne forårsage selvmodsigelser om opstandelsen. Her hentydes formentlig til den første bortforklaring på denne side: Hvad tid på dagen blev Jesus korsfæstet?

Men uanset om der er tale om en fejl i afskriften, kommer vi ikke uden om, at det der står i Bibelen i dag, er noget rod.

Kristen bortforklaring #4

Kirkefaderen Hieronymus havde en lignende forklaring:

My opinion is either that the name of Isaiah was added by a mistake of the copyists, which we can prove has also happened in other passages, or, as an alternative, one piece has been made out of diverse Scriptural testimonies. Read the thirteenth Psalm and you shall discover this very thing.
Commentary on Matthew (The Fathers of the Church, Volume 117)

Altså: Enten var Esajas tilføjet ved en fejl, eller også var en enhed skabt ved at sammensætte forskellige skriftvidner. Når Hieronymus siger, det samme er sket med den trettende Salme, hentyder han formentlig til dette fænomen: Patchwork eller Septuaginta?

Men det er jo stadig bare en bekræftelse af, at der er fejl i Bibelen.

Kristen bortforklaring #5

Endnu en bortforklaring er, at der ikke oprindeligt har stået "Esajas", men at det er blevet tilføjet senere af en from kristen.

Forklaringen hænger sammen med de såkaldte "Eusebius' Kanones": Ti tabeller, hvor evangelierne er delt op i små sektioner, der er grupperede, alt efter om de optræder i et, to, tre eller alle fire evangelier.

Den første tabel indeholdt de sektioner, der er med i alle fire evangelier, og den allerførste sektion i denne tabel var netop Matthæus 3,3, Markus 1,3, Lukas 3,3-6 og Johannes 1,23. Alle fire steder citeres Esajas 40,3, og Esajas nævnes ved navn.

Måske (lyder bortforklaringen) har dette fristet en god, kristen skribent til at tilføje Esajas' navn til Markusevangeliet for at harmonisere de fire skriftsteder?

Men det er stadig en bekræftelse af, at der er fejl i Bibelen.

Lukas 3,4: ligesom der står skrevet i bogen med profeten Esajas' ord: Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!
Matthæus 3,3: Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger: Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!
Johannes 1,23: Han svarede: "Jeg er 'en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!' som profeten Esajas har sagt."

Kristen bortforklaring #6

Alle de forrige bortforklaringer er i virkeligheden indrømmelser af, at der er fejl i Bibelen. Derfor har de kristne i næsten 2.000 år fundet det lettere at forfalske den Hellige Skrift.

Sådan lød de samme vers indtil for lidt over 100 år siden:

Markus 1,2 ligesom skrevet er i Propheterne: see, jeg sender min Engel for dit Ansigt, som skal berede din Vei for dig.
Markus 1,3 Det er hans Røst, som raaber i Ørken: bereder Herrens Vei, gjører hans Stier jævne
(Oversættelse fra 1897)

En from forfalsker havde rettet teksten fra "profeten Esajas" til "profeterne", for så kunne Markus roligt citere både Malakias og Esajas. Og de to ord "for dig", som Origenes i bortforklaring #2 sagde, Markus havde sprunget over, dem havde den fromme forfalsker også tilføjet.

Se evt. 6.000 yderligere eksempler.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Malakias, Markus, GT kontra NT, Forfalskninger