Hvaba?? Vidste Johannes' disciple, at Jesus døbte? Hvaba??

Jesus bliver døbt af Johannes Døberen.
Jesus' dåb

Vi har før kigget på Johannes Døberens disciple.

Paulus møder nogle af dem på et sent tidspunkt i historien:

Apostlenes G. 19,1 Mens Apollos var i Korinth, var Paulus rejst gennem egnene inde i landet og var kommet ud til Efesos. Dér mødte han nogle disciple
Apostlenes G. 19,2 og spurgte dem: "Fik I Helligånden, da I kom til tro?" De svarede: "Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd."
Apostlenes G. 19,3 Paulus spurgte: "Hvilken dåb blev I da døbt med?" De svarede: "Med Johannes' dåb."

Men hvorfor har de ikke hørt, at man kunne blive døbt med Helligånden? Det har deres mester da jævnligt proklameret:

Markus 1,7 Og han prædikede: "Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem.
Markus 1,8 Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden."

Johannes' disciple var ikke uvidende om Jesus, for da Jesus startede med at døbe og Jesus og Johannes Døberen arbejdede samtidigt, kom Johannes' disciple hjem til Johannes og klagede:

Johannes 3,25 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse,
Johannes 3,26 og de gik hen til Johannes og sagde: "Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham."

Så hvorfor påstår de, at de aldrig har hørt om Jesus' dåb?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes, Apostlenes Gerninger