Hvaba?? Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter Hvaba??

Mikas 5,1: "Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter"
Hipster jul

Profetien om Betlehem starter således: »Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter […]« (Mikas 5,1).

Mikas 5,1: Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.

Det kan godt være, at Betlehem og Efratas slægt er lille, men den er i hvert fald forvirrende, og forvirringen bliver større, jo flere Bibler man kigger i. Lad os starte med Efratas mand, Kaleb, Første gang Kaleb optræder, kalder Biblen ham "Kelubaj" (1 Krønikebog 2,9), men det skal man ikke lade sig narre af. Til gengæld må man ikke forveksle ham med den Kaleb, der kom ind i det Hellige Land.

1 Krønikebog 2,9: De sønner, som Hesron fik, var: Jerakme'el, Ram og Kelubaj.

Anden gang Kaleb nævnes er i vers nummer 18. Vi sammenligner oversættelsen fra 1992 med de ni parallelle Bibler i konkordansen:

1 Krønikebog 2,18 Kaleb, Hesrons søn, fik sønnen Jeriot med sin kone Azuba. Hendes sønner var: Jesher, Shobab og Ardon.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Klart nok: Jeriot er Kalebs søn, mens Kalebs kone, Azuba, har tre andre børn med en uspecificeret mand.

Lad os tjekke oversættelsen fra 1919:

1 Krønikebog 2,18 Og Kaleb, Hezrons Søn, avlede Børn med Asuba, sin Hustru, og med Jerioth; og af hin ere disse Sønner: Jeser og Sobab og Ardon.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Hmm. Jerioth er alligevel ikke en søn, men en medhustru, og det er uklart, om de tre sønner er Asuba's eller Jerioth's. Samme formulering ser vi i Jehovas Vidner, King James Bible og Lexham.

1 Krønikebog 2,18: And Caleb the son of Hezron begat [children] of Azubah [his] wife, and of Jerioth: her sons [are] these; Jesher, and Shobab, and Ardon.
(King James Bibel fra 1611)
1 Krønikebog 2,18: And Caleb the son of Hezron fathered children by Azubah his wife and by Jerioth. And these [were] her sons: Jesher, Shobab, and Ardon.
(Lexham English Bible)
1 Krønikebog 2,18: Og Hez'rons søn Ka'leb blev fader til sønner med sin hustru Azu'ba og med Je'riot; og dette var hendes sønner: Je'sjer og Sjo'bab og Ar'don.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Oversættelsen fra 1931 forklarer ikke, hvad køn Jeriot har. Man kunne let få det indtryk, at Jeriot er datter af Kaleb og Azuba, og at hun er moderen til de tre sønner:

1 Krønikebog 2,18 Hezrons Søn Kaleb avlede med sin Hustru Azuba Jeriot; og hendes Sønner var følgende: Jesjer, Sjobab og Ardon.
(Den forrige danske oversættelse)

Som rosinen i pølseenden har vi NET Bible: Azubah og Jerioth er en og samme kvinde! Forvirringen er total, til gengæld behøver vi så ikke at tænke over, hvem der mor til de tre sønner.

1 Krønikebog 2,18 Caleb son of Hezron fathered sons by his wife Azubah (also known as Jerioth). Her sons were Jesher, Shobab, and Ardon.
(New English Translation (NET))

Mikas 5,1: "Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter"
Jesus i krybben

Vi kigger videre.

Da Kalebs far, Hesron, døde, overtog Kaleb farens kone, nemlig den Efrata, som er emnet for profetien. Hun bliver mor til Ashkur:

1 Krønikebog 2,24 Efter Hesrons død gik Kaleb ind til Efrata, hans far Hesrons kone, og hun fødte ham Ashkur, der blev far til Tekoa.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Det samme står i den forrige oversættelse fra 1931, hvorimod oversættelsen fra 1919 er helt anderledes

1 Krønikebog 2,24: Efter Hezrons Død gik Kaleb ind til sin Fader Hezrons Hustru Efrata, og hun fødte ham Asjhur, der blev Fader til Tekoa.
(Den forrige danske oversættelse)

1 Krønikebog 2,24 Og efter Hezrons Død i Kaleb Efrata fødte Abia, Hezrons, Hustru, ham Ashur, Thekoas Fader.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Kaleb og Efrata er ikke længere mand og kvinde, men derimod det sted, hvor faderen, Hezron, døde. I denne oversættelse kommer en ny kvinde, Abia, ind på banen, og hun og den nu afdøde Hezron er forældre til Ashkur. Den samme variant ser vi i Ny Verden og Lexham.

1 Krønikebog 2,24: Og efter Hez'rons død i Ka'leb-E'frata fødte Hez'rons hustru Abi'ja ham Asj'hur, Teko'as fader.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)
1 Krønikebog 2,24: And after the death of Hezron in Caleb-Ephrathah, Abijah the wife of Hezron bore to him Ashhur, the father of Tekoa.
(Lexham English Bible)

Her er den græske teksttradition, Septuaginta, en slags kompromis: Chaleb er en mand, men Ephratha er et sted. Abia er mor til Ascho. i denne variant er det Chaleb og ikke Esron, der er far til Ascho.

1 Krønikebog 2,24 And after the death of Esron, Chaleb came to Ephratha; and the wife of Esron [was] Abia; and she bore him Ascho the father of Thecoe.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Uanset om Efrata er et sted eller en kvinde, så er det dog hende og Kaleb, der bliver oldeforældre til Betlehem: Efrata → Hur → Salma → Betlehem (Bibelen har åbenbart glemt alt om hendes søn Ashkur i mellemtiden).

1 Krønikebog 2,50 Det var Kalebs sønner. Efratas førstefødte søn Hurs sønner var: Shobal, Kirjat-Jearims far,
1 Krønikebog 2,51 Salma, Betlehems far, og Haref, Bet-Gaders far.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

To kapitler senere skifter den ufejlbarlige Bibel mening: Efrata er ikke længere oldemor, men farmor til Betlehem: Efrata → Hur → Betlehem:

1 Krønikebog 4,4 Penuel, Gedors far, og Ezer, Hushas far. Det var Hurs sønner. Hur var Efratas førstefødte, Betlehems far.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Gad vide, hvilken profeti Jesus har opfyldt?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler