Hvaba?? Kendte Johannes Døberen Jesus? Hvaba??

Leonardo da Vinci. Jesus og Johannes Døberen som børn.
Jesus og Johannes Døberen

Johannes Døberen kendte ikke Jesus:

Johannes 1,31 Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand."
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 1,33 Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig: Det er ham, du ser Ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden.

Heldigvis havde Johannes fået besked af »han, som har sendt mig«, og hvem det var, der havde sendt Johannes, kan vi se tidligere i samme kapitel (Johannes 1,6).

Johannes 1,6: Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes.

Det var altså Gud, der havde sagt til Johannes, at »Det er ham, du ser Ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden«.

Andre steder fremgår det, at jomfru Maria og Johannes' mor, Elisabeth, var slægtninge (Lukas 1,36). Og ikke bare det: Johannes sprang i sin mors liv, da Maria nærmede sig:

Lukas 1,36: Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned;

Lukas 1,41 Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 1,44 For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd.

Hvorfor kræver det en særskilt besked fra Gud, før Johannes regner ud, at hans fætter Jesus er den ventede Messias, når han har vidst det allerede, fra før han blev født?

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Arkelaos var etnark (ikke konge) . . .: Da kejseren havde hørt begge parter, hævede han mødet. Få dage senere overgav han halvdelen af riget til Archelaos, og han tildelte ham titlen "ethnarch" med løfte om, at han også, ville gøre ham til konge, hvis han viste sig værdig til det.
(Jødernes krig 2,6,3, oversat af af Erling Harsberg, 1997)

Læs Josephus' beretning, eller se den separate side om kronologien omkring Jesus' fødsel.


Mærker: Lukas, Johannes