Hvaba?? Abrahams talrige efterkommere Hvaba??

Moses fører 603.550 soldater til det hellige land.
Moses 40 år

Gud sværger ved sig selv (altså ved Gud), at Abrahams efterkommere vil blive talrige som stjernerne.

1 Mosebog 22,16 "Jeg sværger ved mig selv, siger Herren: Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn,
1 Mosebog 22,17 vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte.

Og sandelig, jøderne formerer sig på rekordtid, og da Moses fører sit folk ud af Egypten, viser en optælling af folket, at der er 603.550 våbenføre mænd.

4 Mosebog 1,45 Alle israelitter i deres fædrenehuse fra tyve år og opefter, der blev mønstret, alle våbenføre mænd i Israel,
4 Mosebog 1,46 alle de mønstrede udgjorde 603.550.

Men efter knap 600 år som syndere i hænderne på en vred Gud, udsat for hans evindelige epidemier, krige og andre katastrofer, er antallet faldet drastisk:

1 Kongebog 20,15 Så mønstrede han guvernørernes krigere, 232 mand, og derefter mønstrede han hele hæren, alle israelitterne, 7000 mand.

Uden Guds hjælp var jøderne i løbet af 400 år i Egypten vokset fra halvfjerds mand til 603.550 våbenføre mænd, men efter at Gud "befriede" sit folk og tog dem under sine beskyttende vinger, var Davids evige kongerige på mindre end 600 år blevet reduceret til 7.000 mand.

Jødiske bortforklaringer

Den jødiske rabbi Rashi(1) mente, at de 7.000 var dem, der ikke havde bøjet knæ for Ba'al:

seven thousand: I say that they are the ones concerning whom Scripture stated (above 19:18), "all the knees that did not kneel to the Baal, seven thousand."

Her hentyder Rashi til, at Gud i kapitlet forinden havde ladet 7.000 blive tilbage i Israel.

1 Kongebog 19,18 Jeg vil lade syv tusind blive tilbage i Israel, alle dem, der ikke har bøjet knæ for Ba'al, og hvis mund ikke har kysset ham."

Men bortset fra, at tallet er det samme, er det svært at se logikken.

Kristen bortforklaring #1

Man kan påpege, at "israelitterne" i 1 Kongebog 20,15 ikke inkluderer stammen Juda, eftersom landet på dette tidspunkt er blevet delt i to. Når Kongebøgerne skriver "Israel", menes der kun de ti stammer i Det Nordlige Rige, også kaldet Samaria.

Men det er jo netop en del af problemet: At landet var blevet delt i to, der hver for sig var lette ofre for alle jødernes fjender, når de ikke havde travlt med at føre krig mod hinanden. Og hvem var det, der havde fundet på at dele Davids evige kongerige i to? Det var såmænd Gud selv:

1 Kongebog 11,31 og sagde til Jeroboam: "Tag ti stykker, for dette siger Herren, Israels Gud: Jeg river kongeriget fra Salomo og giver dig de ti stammer;
1 Kongebog 11,32 den ene stamme skal han beholde for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by jeg har udvalgt blandt alle Israels stammer.
[.. .. ..] [. . .]
1 Kongebog 11,35 Men jeg vil tage kongeriget fra hans søn og give det til dig, de ti stammer.

Kristen bortforklaring #2

Den klassiske bortforklaring er, at jøderne har gjort et eller andet, der har gjort Gud både vred og skuffet. Dermed har de selv påkaldt sig deres egen ulykke.

Men Guds løfte var givet uden betingelser. Han har hele tiden vidst, han ville blive skuffet:

5 Mosebog 9,4 Men når Herren din Gud jager dem væk foran dig, så sig ikke til dig selv, at det skyldes din egen retfærdighed, at Herren har ført dig ind i dette land, for at du skulle tage det i besiddelse; nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig.
5 Mosebog 9,5 Det skyldes ikke din egen retfærdighed og retskaffenhed, at du kommer ind i deres land og tager det i besiddelse; nej, på grund af disse folks uretfærdighed vil Herren din Gud drive dem bort foran dig, også for at holde det løfte, Herren gav dine fædre Abraham, Isak og Jakob.
5 Mosebog 9,6 Du skal vide, at det ikke skyldes din retfærdighed, at Herren din Gud giver dig dette herlige land i eje, for du er et stivnakket folk!

På bare tre vers gentager Gud tre gange, at jøderne ikke var udvalgt på grund af egen fortjeneste. De var et stivnakket folk! Jøderne var udvalgte, fordi Gud havde givet et betingelsesløst løfte til Abraham, Isak og Jakob.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Rashi levede fra 1040 til 1105 og hed egentlig Shlomo Yitzhaki, men han er mere kendt under akronymet RAbbi SHlomo Itzhaki.

Mærker: 1 Mosebog, 4 Mosebog, 1 og 2 Kongebog