Hvaba?? Hvornår begyndte mennesket at spise kød? Hvaba??

Var der kødædere i Paradisets Have?
Edens Have

I den første skabelsesberetning bliver manden og kvinden skabt samtidigt i Guds billede. Gud giver dem tilladelse til at spise af alle planter og af alle træer:

1 Mosebog 1,29 Gud sagde: "Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.
1 Mosebog 1,30 Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde." Og det skete.

Gud henvender sig ikke kun til Adam og Eva, men også »Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende«. Det vil sige, at dengang var alle dyr veganere: Veganer-ørne, veganer-tyrannosaurusser (billedet til højre) og veganer-bændelorme. Det står selv i Bibelen.

Efter historien med Noas ark, kommer Gud på nye tanker. Alle vilde dyr skal have frygt og rædsel for mennesket, for nu får Noas efterkommere lov til at spise alle dyr:

Gud har ikke glemt den gamle aftale, for han giver den nye tilladelse »ligesom jeg gav jer de grønne planter«.

1 Mosebog 9,2 Hos alle de vilde dyr, hos alle himlens fugle, hos alle krybdyr på jorden og hos alle havets fisk skal der være frygt og rædsel for jer; de er givet i jeres magt.
1 Mosebog 9,3 Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter.

Det må have været skønt at sætte tænderne i en lammekotelet efter at have spist kaninfoder i 1.656 år, men hov!

Gud ser til fårehyrden og lammestegen på alteret, mens han ignorerer agerdyrkerens kornoffer.
Abels offer

Vi bladrer lige fem kapitler (og 1.656 år) tilbage i Bibelen:

1 Mosebog 4,2 Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker.
1 Mosebog 4,3 Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren.
1 Mosebog 4,4 Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave,
1 Mosebog 4,5 men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved.

Adam og Evas ene søn blev fårehyrde. Han ofrede af sine får til Gud (billedet til venstre), og Gud accepterede fårehyrden og hans kød-offer, men afviste agerdyrkeren og hans kornoffer.

Vil det sige, at folk i alle 1.656 år havde spist kød, og med Guds velsignelse?

Jødiske bortforklaringer

Historikeren Josephus fortæller, at Abel ofrede mælk fra sine får:

054 They decided to sacrifice to God and Cain brought the fruits of the earth and of his farming, but Abel brought milk and the first-fruits of his flocks. God favoured this offering, preferring to be honoured by what grew naturally on its own than by what a covetous man had forced from the ground.
Josephus, Jødernes Oldtid, Bog 1, kapitel 2, afsnit 1

Og faktisk kan Josephus godt have haft ret: Som bekendt var der ikke vokaler i de gamle hebraiske skrifter, og de samme konsonanter kan både betyde "fedt" og "mælk".

Igen må vi konstatere, at selvom Bibelen er verdens bedste bog, er der ingen, der ved, hvad ordene i den betyder.

Kristne bortforklaringer

John Gill(1) indrømmer, at det er den almindelige mening, at der var tale om en ny tilladelse, og at mennesket ikke tidligere havde haft ret til at spise kød.

Even as the green herb have I given you all things; as every green herb was given for meat to Adam originally, without any exception, Gen_1:29 so every living creature, without exception, was given to Noah and his sons for food. Some think, and it is a general opinion, that this was a new grant, that man had no right before to eat flesh, nor did he; and it is certain it is not before expressed, but it may be included in the general grant of power and dominion over the creatures made to Adam; and since what is before observed is only a renewal of former grants, this may be considered in the same light; or otherwise the dominion over the creatures first granted to Adam will be reduced to a small matter, if he had no right nor power to kill and eat them; besides, in so large a space of time as 1600 years and upwards, the world must have been overstocked with creatures, if they were not used for such a purpose; nor will Abel's offering the firstling and fattest of his flock appear so praiseworthy, when it made no difference with him, if he ate not of them, whether they were fat or lean; and who will deny that there were peace offerings before the flood, which the offerer always ate of? to which may be added the luxury of men before the flood, who thereby were given to impure and carnal lusts; and our Lord expressly says of the men of that age, that they were "eating and drinking", living in a voluptuous manner, which can hardly be accounted for, if they lived only on herbs, see Luk_17:22 though it must be owned, that it was a common notion of poets and philosophers (l), that men in the golden age, as they call it, did not eat flesh, but lived on herbs and fruit.
John Gill, fed skrift i original.

Men han har svært ved at acceptere det:

Gill kan ikke rigtigt modargumentere, og han må indrømme, at det var en udbredt opfattelse blandt poeter og filosoffer, at folk i Guldalderen levede af urter og frugt.

1 Mosebog 1,28: Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"
Lukas 17,27: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 Mosebog, Josephus