Hvaba?? Hvor meget kostede tempelgrunden? Hvaba??

Efter folketællingen siger Kong David: "Ego qui peccavi" ("Det er mig, der har syndet").
Davids synd

Efter at David havde talt folket, slog Gud 70.000 mennesker ihjel. For at bøde Davids store synd (billedet til højre) forlangte Gud desuden, at David købte en tærskeplads og rejste et alter.

2 Samuel 24,24 Men kongen svarede: "Nej, jeg vil betale dig, hvad den koster. Til Herren min Gud vil jeg ikke bringe brændofre, som jeg ikke har betalt." Så købte David tærskepladsen og okserne for halvtreds sekel sølv.
2 Samuel 24,25 Dér byggede han et alter for Herren og bragte brændofre og måltidsofre. Da forbarmede Herren sig over landet, og Israels plage standsede.

Halvtreds sekel sølv er prisen, men så stoppede Gud sin plage over Israel, efter den folketælling han selv havde beordret.

Men når historien genfortælles i Krønikebøgerne, er prisen steget markant. Den tolvdobbelte mængde og i guld i stedet for sølv:

1 Krønikebog 21,25 Så gav han Ornan seks hundrede sekel guld for stedet.

Kommentar #1

Her har vi igen en af de utallige selvmodsigelser, der opstår, når forfatteren af Krønikebøgerne genfortæller Samuels- og Kongebøgerne, og han lige skal give historien et "twist". Kan prisen på en tærskeplads for over 3.000 år siden ikke være ligegyldig? Måske var de 50 shekel sølv prisen uden moms og med resten under bordet? I øvrigt er ejeren »jebusitten Aravna« i den ene historie og »jebusitten Ornan« i den anden, så måske har Aravna og Ornan delt prisstigningen i porten?

Men selvmodsigelsen stikker meget dybere end som så. Tærskepladsen i Samuelsbøgerne bruges til at bygge et alter, og her stopper historien — helt bogstaveligt. De to citerede vers er de sidste i Samuelsbøgerne, og når Kongebøgerne tager over, er det med ordene: »Kong David var gammel, højt oppe i årene« (1 Kongebog 1,1).

I versionen i Krønikebøgerne er der derimod masser af liv i David, og han beslutter, at den nyerhvervede grund skal bruges til Guds første tempel:

1 Krønikebog 22,1 Da sagde David: "Her skal Gud Herrens hus stå, og her skal Israels brændofferalter stå."

På grund af Davids mange synder bliver opgaven dog overladt til Davids søs, Salomon.

2 Krønikebog 3,1 Salomo begyndte at bygge Herrens tempel i Jerusalem på Morijas bjerg, hvor Herren havde vist sig for hans far David, på det sted, som David havde beredt, på jebusitten Ornans tærskeplads.

Her har vi forklaringen på den øgede pris. Halvtreds shekel sølv er sikkert en passende pris for et stykke jord til et alter, der kun skal bruges en eneste gang. Men hvis forfatteren bagefter finder på, at grunden skal bruges til templet i Jerusalem, Guds egen bolig, skal det naturligvis betales i guld, og når templet er for hele Israel, skal der betales 50 shekel guld for hver af Israels tolv stammer.

Prisen er altså opfundet til lejligheden, ligesom højden på søjlerne foran templet, dørene / forhænget højden af forhallen og størrelsen af Salomons bronzehav.

Det er den slags, der frister en til at tro, at Guds første tempel aldrig har eksisteret.

Kommentar #2

Forfatteren af Krønikebøgerne har et trick mere i ærmet, for når Salomon skal til at bygge på denne tærskeplads, får vi at vide, at den ligger »på Morijas bjerg«.

2 Krønikebog 3,1 Salomo begyndte at bygge Herrens tempel i Jerusalem på Morijas bjerg, hvor Herren havde vist sig for hans far David, på det sted, som David havde beredt, på jebusitten Ornans tærskeplads.

Navnet "Morija" optræder kun én gang mere i Bibelen, nemlig dengang Abraham fik ordre til at ofre Isak: »begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg« (1 Mosebog 22,2).

Ifølge forfatteren af 2 Krønikebog står Jerusalems tempel altså netop dér, hvor Abraham og hans efterkommere blev udvalgt af Gud, selvom det var, længe før jøderne erobrede Jerusalem.

1 Mosebog 22,2: sagde han: "Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om."

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog