Hvaba?? Hvor meget kostede tempelgrunden? Hvaba??

Efter folketællingen siger Kong David: "Ego qui peccavi" ("Det er mig, der har syndet").
Davids synd

Efter at David havde talt folket, slog Gud 70.000 mennesker ihjel. For at bøde Davids store synd (billedet til højre) forlangte Gud desuden, at David købte en tærskeplads og rejste et alter.

2 Samuel 24,24 Men kongen svarede: "Nej, jeg vil betale dig, hvad den koster. Til Herren min Gud vil jeg ikke bringe brændofre, som jeg ikke har betalt." Så købte David tærskepladsen og okserne for halvtreds sekel sølv.
2 Samuel 24,25 Dér byggede han et alter for Herren og bragte brændofre og måltidsofre. Da forbarmede Herren sig over landet, og Israels plage standsede.

Halvtreds sekel sølv er prisen, men så stoppede Gud sin plage over Israel, efter den folketælling han selv havde beordret.

Men når historien genfortælles i Krønikebøgerne, er prisen steget markant:

1 Krønikebog 21,25 Så gav han Ornan seks hundrede sekel guld for stedet.

Kommentar: Her har vi igen en af de utallige selvmodsigelser, der opstår, når forfatteren af Krønikebøgerne genfortæller Samuels- og Kongebøgerne, og han lige skal give historien et "twist". Kan prisen på en tærskeplads for over 3.000 år siden ikke være ligegyldig? Måske var de 50 shekel sølv prisen uden moms og med resten under bordet? I øvrigt er ejeren »jebusitten Aravna« i den ene historie og »jebusitten Ornan« i den anden, så måske har Aravna og Ornan delt prisstigningen i porten?

Men selvmodsigelsen stikker meget dybere end som så. Tærskepladsen i Samuelsbøgerne bruges til at bygge et alter, og her stopper historien — helt bogstaveligt. De to citerede vers er de sidste i Samuelsbøgerne, og når Kongebøgerne tager over, er det med ordene: »Kong David var gammel, højt oppe i årene« (1 Kongebog 1,1).

I genfortællingen er der derimod mere liv i David. Han beslutter, at den nyerhvervede grund skal bruges til Guds første tempel:

1 Krønikebog 22,1 Da sagde David: "Her skal Gud Herrens hus stå, og her skal Israels brændofferalter stå."

På grund af Davids mange synder bliver opgaven dog overladt til Davids søs, Salomon.

2 Krønikebog 3,1 Salomo begyndte at bygge Herrens tempel i Jerusalem på Morijas bjerg, hvor Herren havde vist sig for hans far David, på det sted, som David havde beredt, på jebusitten Ornans tærskeplads.

Her har vi forklaringen på den øgede pris. Halvtreds shekel sølv er sikkert en passende pris for et stykke jord til et alter. Men når vi snakker om templet i Jerusalem, Guds egen bolig, skal det naturligvis betales i guld, og når templet er for hele Israel, skal der betales 50 shekel guld for hver af Israels tolv stammer.

Prisen er altså opfundet til lejligheden, ligesom højden på søjlerne foran templet, dørene / forhænget og størrelsen af Salomons bronzehav.

Det er den slags, der frister en til at tro, at Guds første tempel aldrig har eksisteret.

Venstre Højre

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog


Op til sektion om Selvmodsigelser