Hvaba?? Og intet vil kunne skade jer Hvaba??

Lukas 10,19: "[…] og intet vil kunne skade jer".
Disciple

Jesus har en glad nyhed til sine tolv apostle:

Lukas 10,19 Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer.

Jakob bliver halshugget.
Hitler og Jakob

Det må siges at være noget vås. Resten af Bibelen fortæller ikke noget om, at apostlene morede sig med at træde på slanger og skorpioner, selvom Jesus sendte dem afsted uden sko.

Til gengæld var Jesus udmærket klar over, at disciplene ville blive piskede og slået ihjel:

Matthæus 10,17 Tag jer i agt for mennesker! De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger,

Lukas 21,16 Men I skulle endog forrådes af Forældre og Brødre og Frænder og Venner, og de skulle slå nogle af eder ihjel.
(Den forrige danske oversættelse)

Apostlen Jakob blev henrettet (billedet til venstre):

Apostlenes Gerninger 12,1 Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogle fra menigheden for at mishandle dem.
Apostlenes Gerninger 12,2 Og Johannes' bror, Jakob, lod han henrette med sværd.

Hvordan kunne Jesus sige, at »intet vil kunne skade jer«, når han vidste bedre? Hvordan kunne han sige, at ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt?

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til Jesus' advarsler om, at de vil blive dræbt, har Bibelselskabet en nem løsning: At forfalske oversættelsen. I 1992-udgaven står der ikke, at disciplene skal dræbes, men at de vil blive dømt til Døden:

Lukas 21,16 I vil blive udleveret, selv af forældre og brødre, slægtninge og venner, og nogle af jer skal de få dømt til døden,

Dette fusk giver Jesus meget bedre kort på hånden: Måske bliver disciplene benådet, eller måske vil de kunne flygte? I Apostlenes Gerninger slipper både Peter og Paulus ud af deres respektive fængsler.

Bibelselskabets oversættelse er ret underlig. Det græske ord er "thanatoô", og uden for evangelierne har Bibelselskabet ingen problemer med at oversætte ordet til "dræbe": »som der står skrevet: På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår« (Romerne 8,36) eller ligefrem "pines til døde": »som ukendte og dog velkendte, som døende, og se, vi lever, som tugtede, men ikke pint til døde« (2 Korintherne 6,9).

Men dette fusk kan jo ikke skjule modsigelsen i, at Jakob rent faktisk blev slået ihjel, selvom Jesus had sagt, at »intet vil kunne skade jer«.

Brug evt. konkordansen til at analysere ordet (Klik på "Nestle-Aland).

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Apostlenes Gerninger, Forfalskninger