Hvaba?? Mandlige eller kvindelige apostle? Hvaba??

Mænd eller kvinder?
Lego: Kvinder må ikke bære mandsdragt

Vi har før kigget på den kvindelige apostel, Junia.

Alle kirkefædre de første 1.200 år var enige om, at Junia var en kvinde, men i de danske Bibler har hun fået en "kønsskifteoperation" og er blevet lavet om til mand ved navn Junias.

Romerne 16,7 Greet Andronicus and Junia, my relatives who were in prison with me; they are prominent among the apostles, and they were in Christ before I was.
(The New Revised Standard Version)

Romerne 16,7 Hils Andronikos og Junias, mine landsmænd og medfanger. De nyder megen anseelse blandt apostlene, og de har tilmed været i Kristus før mig.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

To vers forinden er der en "Julia". Hun blev også tidligere lavet om til en mand ved navn Julias. Den er dog lige tynd nok. Som enhver ved, er der ikke noget, der hedder "Julias". Den mandlige form af Julia er som bekendt Julius. Hvem har hørt om Julias Cæsar?

Romerne 16,15 Hilser Philologus og Julias, Nereus og hans Søster, og Olympa, og alle de Hellige hos dem
(Dansk Bibel fra 1897)

Romerne 16,15 Hils Filologos og Julia, Nereus og hans søster, og Olympas, og alle de hellige hos dem.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Endnu værre er det med Nymfa. Hun har åbenbart været en fremtrædende kvinde, der lagde lokaler til menigheden.

Det må have været hård kost for de tidligere kristne, for i Textus Receptus var »hendes« ændret til »hans«, og Nymfa blev til en mand ved navn Nymfas (se evt. de 6.000 forfalskninger).

Kolossenser 4,15 Hilser Brødrene i Laodicea, og Nymphas, og Menigheden i hans Huus.
(Dansk Bibel fra 1897)

Kolossenser 4,15 Hils brødrene i Laodikea, og hils Nymfa og menigheden i hendes hus!
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Romerne, Kolossenserne, Textus Receptus, Forfalskninger