Hvaba?? Hvad lavede Jesus påskelørdag? Hvaba??

Jesus befrier de gode hedninge fra Helvede.
Zeitglocklein

Jesus lå tre dage i graven, men man skal endelig ikke tro, at han lå og fes husleje af, bare fordi han var død.

Ifølge Peter var Jesus opstået i Ånden, hvorefter han tog ned i Helvede og prædikede for de fængslede ånder (billedet til højre).

1 Peter 3,18 For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden,
1 Peter 3,19 og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem;

Man kan også citere Paulus for, at Jesus førte fanger med, da han gav menneskene gaver, og at han havde nedfaret til »Jordens nedre Egne«.

Efeserne 4,8 Derfor hedder det: "Da han opfor til det høje, bortførte han Fanger og gav Menneskene Gaver."
Efeserne 4,9 Men dette: "Han opfor," hvad er det, uden at han også nedfor til Jordens nedre Egne.
(Den forrige danske oversættelse)

Men på den anden side blev Jesus korsfæstet mellem to eller fire røvere, hvoraf Jesus lovede den ene: I dag skal du være med mig i Paradis.

Lukas 23,42 Og han sagde: "Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige."
Lukas 23,43 Og Jesus sagde til ham: "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis."

Så for Jesus op til Himlen eller ned i Helvede?

Kristen bortforklaring #1

Et af de mere kreative forslag til at bortforklare Jesus' løfte til røveren er at ændre tegnsætningen i Jesus' løfte: »Sandelig siger jeg dig i dag: "du skal være med mig i Paradis [på et eller andet tidspunkt]«.

Kristen bortforklaring #2

Stadig i forbindelse med Jesus' løfte til røveren kan vi konsultere Gleason's "leksikon over Bibel-besværligheder" (en tynd folder var åbenbart ikke nok til alle "besværlighederne", mindre end et leksikon kunne ikke gøre det).

Apparently paradise was not exalted to heaven until Easter Day. Jesus apparently refers to it in the parable of the rich man and Lazarus as "Abraham's Bosom," to which the godly beggar Lazarus was carried by the angels after his decease (Luke 16:19-31). Thus "Abraham's Bosom" referred to the place where the souls of the redeemed waited till the day of Christ's resurrection. Presumably this was the same place as paradise. It was not yet lifted up to heaven but it may well have been a section of hades (Heb. sheol), reserved for believers who had died in the faith but who would not be admitted into the glorious presence of God in heaven until the price of redemption had been actually paid on Calvary.
(Encyclopedia of Biblical difficulties, Archer Gleason, 1982, side 367, højre spalte)

Gleason henviser til historien om tiggeren Lazarus, der døde og kom til Abrahams skød. Herfra kan Lazarus se den rige mand blive pint i flammerne.

Dette er ifølge Gleason bevis for, at Paradis oprindeligt var placeret tæt på Helvede, og at det først blev flyttet op til Himlen påskedag. Derfor kan Jesus godt tage med tyven til paradis både Langfredag og Påskelørdag uden at "stige op".

Kristen bortforklaring #3

Med hensyn til Peters ord om, at Jesus var »gjort levende i Ånden«, strider det imod det kristne dogme om Kødets genopstandelse.

Her kan man benytte sig af, at der hverken står "af" eller "i" i den græske tekst. Ordet "ånden" står i dativ, og King James Bible vælger derfor at skrive, at Jesus var gjort levende "af Ånden". Oversætteren skriver ovenikøbet "Ånden" med stort, så vi kan forstå, at det er Helligånden, der har opvækket Jesus. I kødet, naturligvis.

1 Peter 3,18 For Christ also hath once suffered for sins the just for the unjust that he might bring us to God being put to death in the flesh but quickened by the Spirit:
(King James Bibel fra 1611)

Denne oversættelse holder dog ikke til en elementær grammatisk analyse. Både "kødet" og "ånden" står i dativ, så meningen med sætningen er at fremhæve en antitese mellem kød og ånd. Man kan vælge at skrive "i" foran både kød og ånd, som Bibelselskabet gør det, eller "efter" eller ligefrem udpensle, at der er tale om "kødets sfære" versus "åndens sfære". Det eneste man ikke må, er at oversætte de to dativer forskelligt.

1 Peter 3,18 Thi og Christus led eengang for vore Synder, den Retfærdige for de uretfærdige, at han kunde føre os frem til Gud, han, som vel led Døden efter Kjødet, men blev levendegjort efter Aanden;
(Dansk oversættelse fra 1897)

1 Peter 3,18 For Christ also suffered for sins once for all, an innocent person for the guilty, so that he could bring you to God. He was put to death in the sphere of the flesh but was made alive in the sphere of the spirit,
ISV, International Standard Version

Bibelselskabet bruger lidt af den samme bortforklaring. Ganske vist skriver de "i Ånden", men de skriver "Ånden" med stort, så vi skal tro, det er en hentydning til Helligånden.

Kristen bortforklaring #4

Paulus' hentydninger til Jesus' op- og nedture er relativt lette at bortforklare, for der er mange problemer med teksten.

I helt gamle dage sagde verset:

Efeserne 4,9 Men det: han opfoer, hvad er det, uden at han og først nedfoer til jordens nederste parter?
(Dansk oversættelse fra 1814)

Hvis man er katolik, kan man glæde sig ekstra over ordet "parter", der viser, at Helvede har flere underafdelinger, såsom Skærsilden og Limbo. Men dette ord er formentlig en forfalskning, som Nestlé-Aland sætter i klammer.

Istedet for at oversætte vendingen som "jordens nederste egne" (partitiv genitiv), kan man vælge at betragte genitiven som en apposition, ligesom i f.eks. Paradisets Have (den have, der er paradiset), Danmarks Rige (det rige, der er Danmark) eller City of Copenhagen (den by, der er København). Denne løsning er blevet udbredt: »han også steg ned til de lavere områder, det vil sige jorden?« (Jehovas Vidner) »han også er steget ned til den lave jord?« (autoriseret oversættelse fra 1992) og »he also descended to the lower regions, namely, the earth?« (NET Bible).

Et endnu større problem er, at ordet "først" er en forfalskning, der er fjernet i vore dage (se evt. 6.000 andre eksempler). Dermed lader det til, at opturen skete før nedturen, og det er anerkendt blandt jødiske rabbier, at den salme, Paulus citerer, handler om dengang Moses bar De Ti Bud ned af Horeb eller Sinaj-bjerget.

Verset har altså intet at gøre med Jesus' død og opstandelse.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Efeserne, 1 Peter, Textus Receptus, Paulus, Forfalskninger