Hvaba?? Hvorfor skal vi ikke tilbede Lazarus? Hvaba??

Lazarus opstod fra de døde på fjerdedagen.
Doré, Jesus genopliver Lazarus

Jesus ville kun give et eneste tegn på, at han var Messias, nemlig Jonastegnet:

Matthæus 12,39 Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn.
Matthæus 12,40 For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.

Jesus døde og genopstod efter tre dage i dødsriget. Dermed beviste han, at han var Kristus.

Men Jesus' elskede ven, Lazarus, var død i fire dage, før han genopstod (billedet til højre):

Johannes 11,17 Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget fire dage i graven.
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 11,39 Jesus sagde: "Tag stenen væk!" Martha, den dødes søster, sagde til ham: "Herre, han stinker allerede; han ligger der jo på fjerde dag."

Alligevel er der ingen, der har beskyldt Lazarus for at være en Kristus.

Kommentar #1

Forfatteren af Johannesevangeliet elsker at modsige de andre evangelier og sig selv. Hvorfor er Lazarus fire dage i graven? Der er ingen rigtig forklaring. Jesus blev tilkaldt, allerede mens Lazarus var syg, men hans reaktion var, at her havde han (Jesus) en chance for "herliggøre" sig selv: »Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den« (Johannes 11,1-4). I stedet for straks at besøge sin syge ven og helbrede ham, ventede han to dage med at tage afsted (Johannes 11,6). Ergo sørger Jesus for, at hans ven både er død og har ligget flere dage i graven, før han omsider ankommer.

Forfatteren forklarer ikke Jesus' besynderlige (og egoistiske) opførsel, men pointerer altså to gange, at Lazarus havde været fire dage i graven, og fire er som bekendt mere end tre.

Så hvorfor skal vi ikke tilbede Lazarus?

Johannes 11,3: Søstrene sendte nu den besked til Jesus: "Herre, den, du elsker, er syg."
Johannes 11,4: Da Jesus hørte det, sagde han: "Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den."
Johannes 11,6: Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu to dage dér, hvor han var;

Kommentar #2

Med hensyn til at Jesus er så selvoptaget, at han ikke straks tager til Betania og helbreder sin syge ven, men istedet lader ham dø, så han selv kan blive "herliggjort" (Johannes 11,1-4), kan man fortolke det "åndeligt".

Sidst vi hørte, hvor Jesus var henne, var i slutningen af forrige kapitel:

Johannes 10,40 Han tog atter over til den anden side af Jordan, til det sted, hvor Johannes tidligere havde døbt, og opholdt sig dér.

Og hvor var det så - på »den anden side af Jordan«, at »Johannes tidligere havde døbt«? Det ser vi i starten af evangeliet:

Johannes 1,28 Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.

Jesus var altså allerede i Betania, ganske vist ikke samme Betania som den døende Lazarus, men »Betania på den anden side«, hvor han blev i yderligere to dage (Johannes 11,6), før han på tredjedagen tog til Lazarus' jordiske legeme i det jordiske Betania.

Pudsigt nok er der en genopstandelse i Det Hemmelige Markusevangelium, der minder meget om historien om Lazarus, og som også foregår i Betania "på den anden side af Jordan".

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til at tilbede Lazarus kan man sige, at en rigtig Kristus skulle være i stand til selv at stå op fra de døde uden hjælp. Lazarus blev trukket ud af dødsriget af Jesus, og han har ikke større andel i æren, end en kanin, der bliver trukket op af en tryllekunstners høje hat.

Det er jo ikke kaninen, man klapper af, vel?

Men præcis det samme gælder Jesus. Det er næsten umuligt at finde steder i Bibelen, der siger, at Jesus er opstået ved egen kraft. Stort set alle steder står udsagnsordet i passiv. Jesus er blevet oprejst.

Læs evt. mere om Trosbekendelser og Falske Vidner, Ender alle Kristne i Helvede? og Hvem var det, der rejste Jesus fra de døde?

Kristen bortforklaring #2

I forbindelse med den forrige bortforklaring laver Indre Mission deres sædvanlige fusk. I oversættelsen fra 1992 står der flere hundrede gange, at Jesus er "opstået", ikke "oprejst", fra de døde. Således bliver Jesus' genopstandelse meget finere end Lazarus'.

Læs evt. mere om Trosbekendelser og Falske Vidner og Hvem var det, der rejste Jesus fra de døde?

Kristen bortforklaring #3

En typisk forklaring er, at alle de andre folk, der blev oprejst fra dødsriget, f.eks. Lazarus, Jairus' datter, enkens søn og hæren af zombier, senere døde en naturlig død. Derimod er Jesus opstået til det evige liv.

For det første er dette naturligvis kun en påstand, og for det andet steg Jesus jo op til himlen efter 40 dage, hvor han nu sidder på Guds højre hånd, og senest dér må han jo have opgivet sit kødelige legeme. Husk: Kød og blod kan ikke arve Guds rige.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes