Hvaba?? Er man en Kristus, hvis man genopstår? Hvaba??

Jesus og Johannes Døberen.
Kun den ene af dem var en Kristus.
Johannes og Guds lam

Jesus beviste, at han var Kristus med Jonastegnet: Da han opstod fra de døde, blev selv de mest vantro disciple overbevist. Den tidligere Thomas Tvivleren tvivlede ikke mere, men kaldte Jesus: »Min Herre og min Gud!«

Johannes 20,27 Derpå sagde han til Thomas: "Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende."
Johannes 20,28 Thomas svarede: "Min Herre og min Gud!"

Når man kan stå op fra dødsriget, må man være Herre og Gud.

Men da Jesus startede sin mission, var folk overbeviste om, at Jesus var den genopstandne Johannes Døberen:

Markus 6,14 Kong Herodes hørte om Jesus, for hans navn var blevet kendt, og folk sagde: "Det er Johannes Døber, der er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham."

Markus 8,27 Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Cæsarea Filippi; og på vejen spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at jeg er?"
Markus 8,28 De svarede: "Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne."

Hvorfor var der så ikke nogen, der sagde, at Johannes Døberen var Kristus?

Kristen bortforklaring #1

Man kunne indvende, at det ikke var nok "bare" at stå op igen. Så ville enhver skindød, der vågnede igen, kunne kalde sig for Kristus.

Men Johannes var ikke skindød. Han havde fået hovedet hugget af, og hans hoved blev serveret på et fad, mens Johannes Døberens disciple begravede resten af liget (Markus 6,28-29). Faktisk er det ret underligt, at folk troede, Jesus var den genopstandne Johannes Døber, eftersom Jesus jo stadig havde sit hoved placeret på skuldrene.

Markus 6,28: og han bragte hans hoved på et fad og gav det til pigen, og hun gav det til sin mor.
Markus 6,29: Men da hans disciple hørte om det, kom de og hentede liget og lagde det i en grav.

Kristen bortforklaring #2

Man kunne indvende, at det ikke var overbevisende nok i sig selv at genopstå. Opstandelsen skulle ledsages af store tegn og gerninger. Da Jesus i sin tid genopstod, kunne han flyve, gå gennem lukkede døre, ændre skikkelse, gøre sig usynlig, lukke folks øjne til og åbne dem igen, og derfor ved vi, at der var magi i luften.

Men folket mente netop, at Jesus' magiske kræfter skyldtes, at han (altså Johannes) var genopstået: »Johannes Døber, der er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham«.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes