Hvaba?? Var Jesus uden synd? Hvaba??

Jesus bliver døbt af Johannes "til syndernes forladelse".
Jesus' dåb

Bibelens forfattere er enige om, at Jesus var uden synd:

Hebræerne 4,15 For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd.

2 Korintherne 5,21 Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.

1 Johannes 3,5 I ved, at han blev åbenbaret for at bære vore synder, og der er ikke synd i ham.

1 Peter 2,22 Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund,

Jesus er uden synd, og han er Guds lam, Guds ord, Guds søn og undfanget ved Helligånden; og samtidigt er et evigt væsen, der altid har eksisteret, der er den samme som Gud.

Men hvorfor lod han sig så døbe af Johannes Døberen?

Markus 1,4 - således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 1,9 I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.

Hvorfor havde Jesus behov for en »omvendelsesdåb til syndernes forladelse«?

Kristen bortforklaring #1

Matthæus retter rutinemæssigt den slags "fejl", når han kopierer Markusevangeliet.

  1. I Matthæusevangeliet står der ikke noget om, at Johannes Døberen prædikede "omvendelsesdåb til syndernes forladelse". Han prædikede bare.

  2. Johannes prøver oven i købet at forhindre Jesus i at blive døbt

Matthæus 3,1 I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken:
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 3,13 Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham.
Matthæus 3,14 Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: "Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?"
Matthæus 3,15 Men Jesus svarede ham: "Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed." Så føjede han ham.

Her får vi en slags forklaring på, hvorfor Jesus lod sig døbe: fordi »således bør vi opfylde al retfærdighed«. Hvad i alverden det så skal betyde.

Kristen bortforklaring #2

I Lukasevangeliet bliver historien ændret mere drastisk. Jesus bliver ikke døbt af Johannes Døberen, for han bliver nemlig smidt i fængsel inden dåben:

Lukas 3,20 så føjede Herodes til alt det andet også det, at han lod Johannes kaste i fængsel.
Lukas 3,21 Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes

Hvem var det så, der døbte Jesus, og hvorfor? Det er der ingen, der får at vide. Det vigtigste er, at det ikke var Johannes og ikke var til syndernes forladelse.

Kristen bortforklaring #3

Johannesevangeliet har en tredje variant. Johannes Døberen er ikke i fængsel, faktisk arbejder Jesus og Johannes samtidigt.

Johannes nøjes derfor med at vidne om dåben:

Johannes 1,32 Og Johannes vidnede: "Jeg så Ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham.

Her får vi heller ikke at vide, hvem der døbte Jesus, og hvorfor.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, 2 Korintherne, Hebræerne, 1 Peter, 1 Johannes, Arvesynden