Hvaba?? Djævlens grundsten Hvaba??

Djævlens byggeklodser
Lego

Bibelens sidste bog handler om Dommedag. Når den gamle verden er gået under, vil Gud skabe det Nye Jerusalem (billedet til højre):

Åbenbaringen 21,14 Og byens mur har tolv grundsten, og på dem står de tolv navne på Lammets tolv apostle.

På hver af de tolv grundsten står et af navnene på Jesus' tolv apostle.

Men Jesus sagde, at en af de tolv var en djævel:

Johannes 6,70 Jesus svarede dem: "Har jeg ikke selv udvalgt jer tolv, og dog er en af jer en djævel?"
Johannes 6,71 Han talte om Judas, Simon Iskariots søn; for det var ham, der skulle forråde ham, og han var en af de tolv.

Vil det sige, at Det Nye Jerusalem er grundlagt på djævlen?

Kristne bortforklaringer

Man kan pointere, at Judas var død, og ifølge Apostlenes Gerninger havde de elleve andre apostle fundet en ny tolvtemand ved lodtrækning.

Men for det første sker Dommedag først en gang i fremtiden, hvor alle apostlene for længst er døde (og opståede igen).

For det andet viser Jesus' ord, at han fra starten af var klar over, at Judas ville forråde ham. Han må have haft et eller andet guddommeligt formål med udvælgelsen, som de andre apostle ikke bare kan annullere med en lodtrækning.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Åbenbaringen